Hopp til innhold

Ordfører kastet ut av eget parti

Astrid Farestveit Selsvold ekskludert fra Kvam AP. – Vondt, innrømmer ordføreren.

Video nsps_upload_2009_6_23_16_4_56_96.jpg
Denne videoen er dessverre ikke tilgjengelig. Kontakt oss dersom du har spørsmål.

Stridighetene internt i Kvam Arbeiderparti nådde sin foreløpige topp mandag kveld, da kommunepartiet vedtok å ekskludere ordfører Astrid Farestveit Selsvold og Even Øyri.

- De to har brutt vesentlige deler av vedtektene til Arbeiderpartiet. Eksklusjon er eneste mulighet til å få et svar på hvordan man skal forholde seg til partiprogrammet, vedtak i kommunepartiet og løfter vi har gitt til velgerne. Hvis vi ikke vet kjørereglene, blir det vanskelig å drive politikk fremover, sier leder i Kvam Arbeiderparti, Sveinung Vestbø, til nrkhordaland.no.

Ofret etter bitter skolestrid

Kommunestyret i Kvam

AMPERT: Det var tidvis svært ampert i kommunestyresalen da vedtaket om nedleggelse ble gjort i mars.

Foto: Leif Rune Løland / NRK

Bakgrunnen for eksklusjonen er at Selsvold og Øyri i mars stemte mot eget parti i den såkalte skolestriden i Kvam. De to sikret flertall for nedleggelse av ungdomsskolene i Norheimsund og Ålvik, stikk i strid med eget partiprogram. Dermed må alle ungdomsskoleelever nå til Øystese.

LES OGSÅ: Slutt for skolen i Norheimsund

- Skolesaken var den store valgkampsaken som gjorde at Selsvold ble ordfører i Kvam. Vi skal lytte til velgerne og forholde oss til de løfter vi har gitt dem, sier Vestbø.

Ordfører Astrid Farestveit Selsvold bekrefter at verken hun eller Øyri godtar eksklusjonen og anker saken til Arbeidpartiets sentralstyre. Dermed er begge to fortsatt medlemmer i Arbeiderpartiet frem til en endelig avgjørelse foreligger.

Skolestrid i Norheimsund

FULL STRID: Ordføreren måtte forsvare seg mot høylydte protester fra blant andre sinte skoleelever.

Foto: NRK

- Dette er trist for alle parter. Med det vedtaket som ble gjort i går, har vi fått en vanskelig politisk situasjon internt i Kvam Arbeiderparti. Det er for så vidt ikke noe nytt, men man løser ingenting ved å kaste ut de som man er uenige med, sier Selsvold til nrkhordaland.no.

LES OGSÅ: Mener ordføreren i Kvam begår politisk selvmord i skolestrid

Venstre støtter eksklusjon

Kvam Arbeiderparti får støtte fra andre lokalpolitikere, spesielt de fra Norheimsund. Hallvard Totland fra Venstre nektet etter avstemmingen i kommunestyret i mars å titulere Selsvold som ordfører, og begrunnet det med at hun i skolesaken stemte som privatperson, ikke som folkevalgt.

Han legger ikke skjul på at han mener Sveinung Vestbø og hans partifeller har fattet en riktig beslutning.

- Går man ut og flagger en skolesak høyt før valget, er man forpliktet til å følge den opp. Ordføreren i Kvam mangler legitimitet i folket og overfor andre partiet. Hvis man ikke følger spillereglene, blir det umulig å drive politikk, mener Totland.

LES OGSÅ: Fikk huden full av rasende elever

- Må se fra fugleperspektiv

Vedtaket om eksklusjon ble gjort med 61 mot 47 stemmer. Verken Selsvold eller Øyri hadde stemmerett.

Begge to ba på et medlemsmøte om lov til å stemme mot sitt eget parti, noe medlemsmøtet samtykket til. Men Vestbø mener dette medlemsmøtet ikke kan tillegges avgjørende vekt.

- Det er kun ett medlemsmøte som har støttet dem, og det var under spesielle omstendigheter. Det ble kun gitt én dags varsel, og det stod heller ikke i møteinnkallingen hvilke saker som skulle opp, sier Vestbø.

Ordføreren står fast ved sin beslutning om å stemme for flytting av ungdomsskolen til Øystese.

- Man må se på helheten og betrakte sakene litt fra fugleperspektiv. Men når kommuneøkonomien er slik den er, og vi har et ferdig bygg som kan tas i bruk i kommunen, er det uansvarlig å bygge nytt, sier Selsvold.

- Rådmannen har bekreftet at vi hadde økonomi til en slik løsning. Så her gikk hun imot både eget parti og rådmannen i Kvam, svarer Vestbø.

Blir sittende som ordfører

Selsvold sier at avgjørelsen i Kvam Arbeiderparti ikke får konsekvenser for hennes virke som ordfører.

- Dersom sentralstyret mener det er grunnlag for eksklusjon, blir jeg sittende uten partibok. Det blir ingen enkel situasjon. Men jeg har ingen mulighet til å trekke meg ut av rollen, så jeg har tenkt å jobbe videre, sier ordføreren.

- Har du tillit i Kvam?

- Det er veldig delt ut fra geografi. Jeg skulle ønske at jeg hadde støtte i Norheimsund, men vedtaket i går viser at det er ganske fraværende. Budskapet derfra er at hvis ordføreren og Øyri blir ekskludert, så blir alt bra igjen. Jeg er ikke så sikker på det, sier Selsvold.