Hopp til innhold

Opprør i rusorganisasjon etter at ledere ble suspendert

BERGEN (NRK): To ledere beskyldes for feilrapportering og er blitt suspendert. Nå protesterer ansatte og flere fagforeninger, og uttrykker mistillit mot toppledelsen.

Eva Karin Løvaas og Kari Lossius

SUSPENDERT: Etter 25 og 21 år i arbeid innen rusbehandling i Bergensklinikken ble Eva Løvaas (til venstre) Kari Lossius onsdag suspendert fra sine stillinger.

Foto: Anders Ekanger / NRK

– Det kjennes helt urimelig for oss og de som jobber innenfor rusfeltet at dette er svindel. Dette er derimot intensiv behandling på høyt nivå, sier Kari Lossius, suspendert fagdirektør i Bergensklinikken.

Klinikken driver tre behandlingsinstitusjoner for rusavhengige, og er en velrennomert organisasjon innen feltet. Kari Lossius har i 25 år vært ansiktet utad både lokalt og nasjonalt, men onsdag fikk hun beskjeden om suspensjon. Det samme fikk klinikksjef Eva Løvaas, som har 21 års erfaring i organisasjonen.

Ifølge Lossius og Løvaas kom suspensjonen fullstendig overraskende på dem.

– Det er så alvorlig det vi blir beskyldt for at vi krever det trukket tilbake. Vi finner oss ikke i det, og vil kreve erstatning, sier Lossius.

Tre-fem millioner kroner

De to blir ikke beskyldt for svindel. Men ifølge styreleder Finn Konow Jellestad er de suspendert fordi de er ansvarlige ledere for det som ser ut til å være feilrapportering av antall døgnopphold ved rusklinikkene til Bergensklinikken.

Dette antallet er avgjørende for hvor stort tilskudd klinikken får fra helseforetaket.

– Vi ser svært alvorlig på rapporteringsavvikene. Vi vil nå be en ekstern nøytral aktør om å undersøke og skaffe oversikt over avvikenes omfang, sier styrelederen.

Finn Konow Jellestad og Ole Hope

SKAL GRANSKE: Styreleder Finn Konow Jellestad (til venstre) og administrerende direktør Ole Hope orienterte pressen om avvikende rapportering i klinikkene. Nå skal en ekstern aktør undersøke omfanget.

Foto: Anders Ekanger / NRK

Det skal ha vært administrerende direktør Ole Hope som mottok et varsel fra en av de ansatte om at tall rapportert til Helse Vest kunne være feil. Han satte igang undersøkelser som viste at man over tid kan ha unnlatt å skrive ut pasienter som har forlatt klinikken, og dermed mottatt for mye penger i tilskudd.

Så langt mener styret i Stiftelsen Bergensklinikkene at det siden starten av 2017 dreier seg om et avvik på 1000 innrapporterte liggedøgn, og at verdien kan utgjøre mellom tre og fem millioner kroner.

– Vi har innledet en dialog med Helse Vest om saken og møter ledelsen i Stavanger i fredag. Vi er også i gang med å gjennomgå våre egne rutiner, sier administrerende direktør, Ole Hope.

Lossius: – Det er slik vi redder liv!

– Det oppleves uvirkelig. Vi forstår ikke bakgrunnen. Vi er fortvilet og lei oss, sier Lossius og Løvaas.

De ønsker en uavhengig granskning velkommen, og har hyret advokat for å kjempe for jobbene sine.

Begge mener administrerende direktør og det enstemmige styret misforstår hva et liggedøgn på en rusklinikk betyr. De mener ledelsen må ha talt antall dager en pasient ikke ligger i sengen sin, og ganget opp med døgnbeløpet de mottar fra Helse Vest.

– Det må være slik de har kommet frem til dette millionbeløpet vi beskyldes for å ha svindlet til klinikkene. Men dette er jo bare livreddende behandling rett og slett, mener Lossius.

Hun mener det er hårreisende å mene at en rusklinikk skal skrive ut pasienter som ikke befinner seg i sengen sin til enhver tid. Pasientene det er snakk om er de mest krevende tilfellene. Gjerne unge, traumatiserte pasienter med flere lidelser.

– Vi skriver ikke ut pasienter selv om de forlater klinikken og får trang til å ruse seg. Da intensiverer vi jobben med å hindre at de dropper ut av behandlingen. Her er det gode faglige begrunnelser for at vi lar en pasient disponere plassen sin selv om vedkommende er borte, forklarer Eva Karin Løvaas.

– Må være fleksible

Løvaas og Lossius forklarer at en slik måte å behandle ruspasienter er velkjent og vanlig, og forstår ingenting dersom ledelsen i Bergensklinikken har tenkt å endre på dette.

Kari Lossius

PROFILERT: Kari Lossius har i mange år vært en profilert leder og engasjert person i arbeidet for rusavhengige i Bergen.

Foto: Siri Løken / NRK

– Alle som jobber med rusbehandling vet at denne gruppen pasienter strever veldig med ambivalens, og da må vi være fleksible. Hvis vi teller økonomisk, og sier etter syv dager at de ikke får komme inn igjen så ville flere tatt overdose. Dette er livreddende behandling, mener Lossius.

Hun mener det fremstår helt urimelig for de ansatte på klinikkene at en slik måte å behandle pasientene på er svindel. De 328 ansatte i Stiftelsen Bergensklinikkene ble orientert om onsdagens avgjørelser på allmøter torsdag. Reaksjonene mot styrelederen lot ikke vente på seg.

Det innrømmer han selv.

– På dagens møter fikk vi signaler om at de ansatte var uenige, ja, sier styreleder Finn Konow Jellestad.

– Mistillit til administrerende direktør

Det skal ha utviklet seg en sterk misnøye med toppledelsen i Bergensklinikken den siste tiden. Etter sommerferien skal murring ha eskalert til det som internt blir omtalt som et opprør.

Et opprør mot administrerende direktør og et hastevedtak gjort av styret 7. august.

Bergensklinikken er i ferd med å omorganiseres, og tidligere i år har de ansatte følt seg involvert og hørt. De trodde prosessen skulle fortsette over sommeren. Men da ferien var over hadde styret gjort vedtak.

Det har ført til at de ansattes fagforeninger har reagert kraftig. Både Fellesorganisasjonen (FO) og Norsk Psykologforening har sendt bekymringsmelding til styret, med budskap om «full tillit til Kari Lossius» og «mistillit til administrerende direktør».

– Kutter to kliniske stillinger

Ifølge bekymringsmeldingene er de ansatte – på flere nivåer – kritiske til at styret plutselig etter sommerferien har vedtatt en ny organisering av Bergensklinikkene.

De ansatte mener den nye organiseringen blant annet fører til at:

  • Fagdirektør-stillingen kuttes. Stillingen Kari Lossius hadde blir beskrevet som den eneste fagstillingen som var blant topplederne.
  • Sammenslåing av klinikkene i Skuteviken og på Hjellestad. Klinikksjef Eva Karin Løvaas mister dermed jobben.

Styreleder Finn Konow Jellestad sier til NRK at suspensjonen av de to ansatte ikke har noe med omorganiseringen å gjøre.

– Nei, det er ikke en del av denne prosessen, svarer han.

Styreleder: – Full tillit til ledelsen

Styreleder Finn Konow Jellestad vil ikke gå i detaljer om hva bekymringsmeldingene inneholder, men bekrefter å ha fått flere henvendelser.

– På bakgrunn av henvendelsene kalte jeg inn til et ekstraordinært styremøte tirsdag der vi gikk gjennom alle i detalj. Konklusjonen er enkel: styret har behandlet henvendelsene, og gitt full tillit til ledelsen og den omstillingsprosessen som klinikken nå er inne i. Utover det så ønsker jeg ikke å kommentere noe, sier Konow Jellestad.

Fellesorganisasjonens (FO) bekymringsmelding ble sendt styret onsdag, og er ikke behandlet stiftelsens øverste organ. FO skriver i bekymringsmeldingen, som NRK har fått tilgang til, at de ikke har tillit til at administrerende direktør forvalter sitt ansvar til beste for Bergensklinikkene. De retter også kritikk mot styret og mener de ikke får informasjon, at beslutninger blir tatt i det skjulte, og at dette skaper uro, utrygghet og forvirring.

Om kritikken og mistilliten fra de ansatte som går direkte på administrerende direktør Ole Hopes lederstil vil ikke Hope kommentere.

– Nei, jeg vil ikke kommentere det. Jeg tror jeg overlater til styrets leder å kommentere akkurat dette, svarer han.