Hopp til innhold

Mistenker omfattende svart salg av luksuskrabben

Fiskeridirektoratet tror «betydelige» mengder kongekrabbe blir omsatt ulovlig.

Arnfinn Djukastein

899 KRONER KILOEN: Arnfinn Djukastein, daglig leder i Fish Me på Fisketorget i Bergen, er opptatt av å drive salg av kongekrabbe på skikkelig vis. Han syns lite om at flere trolig omsetter krabben svart på markedet.

Foto: Tim Wassmo / NRK

– Vi tror omfanget er betydelig og kanskje økende, sier Ton-Ola Rudi, seniorrådgiver i Fiskeridirektoratet.

Kongekrabbekvoten er på 1850 tonn i 2018, men direktoratet tror langt mer kongekrabbe er tatt opp og omsatt svart. Krabben er lett å fiske, eksklusiv mat og svært etterspurt. Dette mener direktoratet gjør at det fuskes stort.

Hvor mye vet ikke direktoratet. Men Sjømat Norge derimot, har anslått at det gjelder flere hundre tonn.

– Kongekrabbe er en av de mest innbringende varene vi har. Når den i større byer blir solgt for opp i 1000 kroner per kilo, og vel så det, ja, da er det klart det også er lønnsomme varer å selge svart, mener Rudi.

Ton-Ola Rudi

– MILJØKRIMINALITET: Svart omsetning av kongekrabbe kan gå utover bestanden, sier Ton-Ola Rudi, seniorrådgiver i kontrollseksjonen i Fiskeridirektoratet.

Foto: Bård Wormdal / NRK

Markedet vil ha mer enn det blir fisket

I høst skal norgeshistoriens største kongekrabbesak opp for retten. En tidligere daglig leder for Snefjord kongekrabbe i Måsøy i Finnmark er tiltalt for å ha kjøpt over 23 tonn krabbe uten å kunne dokumentene hvem han har kjøpt det av.

Den tiltalte erkjenner ikke straffskyld, ifølge hans forsvarer, Benny Solheim.

Bedriften har fått et forelegg på fem millioner kroner.

Politiadvokat Thomas Darell

STOR KONGEKRABBESAK FOR RETTEN: Politiadvokat i Finnmark, Thomas Darell, har tatt ut tiltale mot en mann politiet mener har kjøpt kongekrabbe ulovlig. Saken kommer for retten til høsten.

Foto: Allan Klo / NRK

– Ut fra min kjennskap til dette saksfeltet så er dette den største saken vi til nå har hatt. Sånn sett er det en spesiell sak, sier politiadvokat i Finnmark politidistrikt, Thomas Darell.

– Det er et lukrativt fiskeri samtidig som vi ser at markedet ønsker masse krabbe. Når da fiskeri og kvoter ikke klarer å fylle etterspørselen, får vi et marked for å omsette krabbe som går uten de ordinære salgskanalene, forklarer Darell.

– Det er miljøkriminalitet

Seniorrådgiver i kontrollseksjonen i Fiskeridirektoratet, Ton-Ola Rudi, mener ulovlig omsetning kan gå utover bestanden av kongekrabbe langs kysten.

– Det er miljøkriminalitet. Får det for stort omfang kan det gå utover bestanden og dermed kvotene, sier han.

Rudi mener det kan ødelegge for de 660 fartøyene som per 2018 er inne i kvotefisket etter kongekrabbe. I verste fall blir fiskerne og deres familier skadelidende.

– Mange bygder og fjordområder er og vil være avhengig av fangst av kongekrabbe fremover, sier Rudi.

Kongekrabbe

KOMMET FOR Å BLI: Det var russiske forskere som satte kongekrabben ut i Murmanskfjorden på 1960-tallet for å etablere en ny fiskeressurs. Den har siden spredd seg østover og vestover langs kystlinjen.

Foto: Tim Wassmo / NRK