Hopp til innhold

Om to år må trolig elbilene betale i bomringen

Hvis elbilveksten i Bergen og omegn fortsetter i samme tempo, vil politikerne vedta å innføre bompengetakster. – Vi har ikke plass til alle bilene.

Elbiler i Bygarasjen i Bergen

IKKE LENGER GRATIS: Antall elbiler øker kraftig, og trolig må bilistene snart belage seg på å måtte betale bompenger.

Foto: Anette Kronstad Sørheim / NRK

Ved flere anledninger, blant annet under forhandlinger om den nye bymiljøpakken, har Bergens politikere antydet at når elbilandelen passerer 20 prosent, bør elbilistene begynne å bidra i bompengeringen.

I august var elbilandelen i Bergen nesten 14 prosent, langt høyere enn i de andre storbyene i Norge.

På ett år har andelen elbiler økt med 3,3 prosentpoeng. Det betyr at med samme vekstrate vil Bergen passere 20 prosent elbilandel om under to år.

– Gledelig utvikling

Jan Otto Evjen, daglig leder i Bergen bompengeselskap, erkjenner at den høye andelen elbiler betyr færre kroner i hans kasse.

– Det er en forventet og en gledelig utvikling når andelen elbiler i regionen øker, sier Evjen til NRK.

Han synes utviklingen har gått fort.

– Det er ikke mange årene siden elbilandelen var nede i to-tre prosent, sier Evjen.

Jan Otto Evjen

SPENT: Daglig leder i Bergen bompengeselskap, Jan Otto Evjen, synes det er gledelig at tallet på elbiler øker.

Foto: Ole-André Lagmandokk / NRK

Evjen peker på følgende faktorer som gjør at Bergen er så mye større enn de andre storbyene:

  • Høyere takster og en utvidet bompengering.
  • Andre områder i omegnen, blant annet Askøy, har fått egen bomring.
  • Rushtidsavgiften.

– Kjører man både på Askøy og i Bergen, er det regningssvarende og bra for miljøet med elbil, sier han.

– Ikke plass til alle

Bymiljøpakken er ikke vedtatt ennå, men når den kommer, vil det etter alt å dømme bety enda en ytre bompengering i Bergen.

– Det har vel vært sagt en gang at når andelen kommer opp i 20 prosent, må også elbilene begynne å bidra. Om ikke med samme takst, så i alle fall bidra, sier Evjen.

Byråd for byutvikling i Bergen, Anna Elisa Tryti, bekrefter at det vil bli betaling etter at 20-prosentandelen er nådd.

– Betaling for elbiler vil tre i kraft umiddelbart etter at tallet på elbiler gjennom bompengeringen overstiger 20 prosent. Dette er fremforhandlet i byvekstavtalen mellom kommune, fylke og stat.

Anna Elisa Tryti

VIL HA FLERE PÅ BYBANEN: Byråd for byutvikling, Anna Elisa Tryti, seier det ikkje er plass til at stadig flere kjører bil i staden for å reise kollektivt.

Foto: Sølve Rydland / NRK

Tryti sier det fortsatt vil være reduserte satser for elbiler.

– Men det vil bli tatt noe betaling umiddelbart etter at vi når 20 prosent. Vi har ikke plass til alle bilene og kan ikke ha det sånn at folk kjører elbiler i stedet for å sykle eller bruke kollektiv transport, sier Tryti.

Færre andre biler

I takt med at elbilene øker i antall, faller tallet på konvensjonelle biler på veiene i Bergen.

Også i Oslo skjerpes bompolitikken. Kommunen er pålagt å bedre luftkvaliteten innen 2020, blant annet etter at Efta-domstolen dømte Norge for brudd på EUs luftkvalitetsdirektiv. I tillegg til lavutslippssoner er en rekke andre tiltak på trappene i hovedstaden:

  • Bompengene økte nylig til 44 kroner for bensinbiler, 49 kroner for dieselbiler og 10 kroner ekstra for alle i rushtiden.
  • Fra 2019 kommer det over 50 nye bomstasjoner i hovedstaden. Da skal også elbiler betale bompenger, men mindre enn bensin- og dieselbiler.
  • 1. oktober innføres det tids- og miljødifferensierte takster, som er fordelt inn etter miljøklasser og drivstofftyper.