Slik kan Bergen doble bompengeinntektene

En ytre bomring og økte bomtakster kan doble inntektene til 1,4 milliarder kroner årlig. Se hvor de nye bommene kan komme.

Køprising i Bergen

FLERE: Det kan bli flere bompengestasjoner i Bergen.

Foto: Eivind A. Pettersen / NRK

Bergen kommune skal i forhandlinger med staten om en ny bymiljøpakke. Sekretariatet for Bymiljøpakken har i den forbindelse laget et forslag til hvor de nye bomstasjonene kan plasseres.

Dokumentet har så langt vært unntatt offentlighet, men i dag offentliggjorde sekretariatet forslaget til en ytre bomring i Bergen. Forslaget har vært presentert for styringsgruppen for Bymiljøpakken, hvor både byrådet i Bergen, Statens vegvesen, Jernbaneverket og fylkeskommunen er representert.

Fordobling

Hvis dette blir vedtatt, sammen med en 25 prosents økning i takstene, vil inntektene i bomringen kunne stige til 1,4 milliarder kroner årlig.

I 2016 er inntektene beregnet å bli 690 millioner kroner.

Laster kart, vennligst vent...

YTRE RING: Her er forslagene til nye bomstasjoner.

Årsaken til at det nå vurderes en ytre bomring, er todelt: Byrådet ønsker å finansiere videre utbygging av Bybanen mot Fyllingsdalen og Åsane.

Samtidig er trafikken i Bergen redusert med ni prosent siden 2012, blant annet på grunn av rushtidsavgiften. Det har også redusert inntektene fra bomringen, fra 770 millioner kroner til årets 690 millioner kroner.

Foreslår el-betaling

I beregningene har sekretariatet for Bymiljøpakken lagt inn to alternativ for å miljødifferensiere bompengene.

I det ene alternativet betaler bensin- og hybridbiler det samme som i dag, mens dieselbiler betaler 29 kroner utenom rushtid og 59 kroner i rushtid. El- og hydrogenbiler betaler 10/20 kroner.

Det andre alternativet innebærer at el- og hydrogenbiler fortsatt skal slippe å betale, mens dieselbiler betaler 29/59 kroner og bensin- og hybridbiler betaler 24/49 kroner.

Forhandlingsutkast

Sekretariatet for bymiljøpakken har også lagt inn et forslag om bompengeøkning på 25 prosent, fra 19 kroner i dag til 24 kroner for lette kjøretøy utenom rushtid.

Uten takstøkningen regner saksbehandlerne med 1,2 milliarder kroner i årlige inntekter med en ytre bomring. En takstøkning på 25 prosent vil altså plusse på 200 millioner kroner i årlige inntekter.

Sekretariatsleder Adelheid Nes understreker i en e-post at beregningene ikke er bindende, men et utkast foran forhandlingene med staten om ny bymiljøavtale. Det vil ikke vil bli konkludert med et nytt bompengeopplegg før man kjenner til hvor mye staten vil bidra med.

Det har kommet signaler om at statens bidrag vil være på 50 prosent, mens byrådet ønsker minst 70 prosent statlig finansiering.

Hva utfallet blir, vet man ikke før forhandlingene er gjennomført.