Ny høyesterettsdom kan gi strengere overgrepsstraffer

Mannen i 50-årene var ikke i direkte kontakt med sin unge datter, men ble likevel dømt for «seksuell omgang». – Dette vil ha betydning for hvilken straff gjerningspersoner kan vente seg fremover, sier statsadvokat.

Høyesterett

SEKSUELL OMGANG: Har man utført et seksuallovbrudd som involverer en seksuell handling fra en selv og en naken intim kroppsdel hos offeret, kan en dømmes for «seksuell omgang», fastslår Høyesterett.

Foto: Gorm Kallestad / NTB scanpix

I mars i fjor ble en mann i 50-årene fra bergensområdet dømt til syv års fengsel i Gulating lagmannsrett.

Mannen hadde via chatting på Internett oppfordret en småbarnsfar i «Dark Room»-komplekset til å forgripe seg seksuelt på døtrene sine. Overgrepene ble gjennomført, og faren ble dømt til ni års fengsel.

Tingretten mente mannen i 50-årene hadde gjort seg skyldig i medvirkning til flere tilfeller «seksuell handling» etter straffelovens § 200, noe som gir fengselsstraff i inntil seks år.

Men lagmannsretten konkluderte i stedet med medvirkning til «seksuell omgang» etter straffelovens § 195. Her er strafferammen 21 års fengsel når det gjennomføres gjentatte overgrep mot barn under 10 år, som ett av barna i denne saken var.

Mannen ble også dømt for befatning med «svært grovt» overgrepsmateriale.

I en fersk dom støtter Høyesterett seg på lagmannsrettens vurdering av alvoret i overgrepshandlingene mannen er dømt for å ha medvirket til.

– Dommen har betydning for forståelsen av uttrykket «seksuell omgang», fastslår høyesterettsdommerne i oppsummeringen.

Fysisk kontakt ikke nødvendig

Det ene seksuallovbruddet faren begikk mot den yngste datteren har tradisjonelt sett blitt bedømt som «seksuell handling» av norske domstoler. Derfor er dette en viktig avklaring fra Høyesterett, sier statsadvokat Benedikte Høgseth, som førte saken.

– Straffeutmålingen viser at Høyesterett anerkjenner at straffene skal være betydelige for å etterspørre og oppfordre til konkrete overgrep mot barn, sier hun til NRK.

I tingretten ble mannen i 50-årene dømt for medvirkning til «seksuell handling».

Nå har Høyesterett gjort «en skjønnsmessig helhetsvurdering» av om det ene overgrepet mot den yngste datteren var «samleielignende», i tråd med tidligere høyesterettspraksis for å skille mellom «handling» og «omgang».

Det konkluderer de med at det var. Overgriperens kroppsdeler må ikke ha vært i direkte kontakt med offerets for å kvalifisere som «seksuell omgang», fastslår Høyesterett.

Har man utført et seksuallovbrudd som involverer en seksuell handling fra en selv og en naken intim kroppsdel hos offeret, må det «regnes som grove integritetskrenkelser av åpenbar seksuell karakter», heter det i dommen.

Benedikte Høgseth

BER POLITIET FØLGE OPP: – Dette er ikke nytt, men det er ikke mange saker på det, og det er viktig at politiet setter fokus på det, sier statsadvokat Benedikte Høgseth om medvirkning til overgrep.

Foto: Simen Sundfjord Otterlei / NRK

– Vi ha betydning for straffeutmåling

Høyesterett senker dermed grensen for hva som vil bli regnet som «seksuell omgang» i fremtidige ting- og lagmannsrettssaker.

– Høyesteretts avklaring vil medføre at en type handling vi dessverre ikke så rent sjelden ser i overgrepssaker, nå vurderes etter en strengere bestemmelse. Dette vil ha betydning for den straffeutmåling gjerningspersoner kan forvente seg, enten vedkommende selv fysisk er den som begår overgrepene eller en blir dømt for medvirkning via chat, konstaterer statsadvokat Høgseth.

I sommer tok Statsadvokatene i Hordaland og Sogn og Fjordane ut tiltale mot en annen mann i «Dark Room»-komplekset for medvirkning til overgrep. I utgangspunktet straffes dette like strengt som faktisk å gjennomføre de fysiske overgrepene.

– Hvis du viser en sånn aktivitet overfor de du chatter med at en kan påvise en klar sammenheng mellom chatteinnholdet og de påfølgende overgrepene, kan du etter omstendighetene bli dømt for medvirkning og risikere samme straff, sier Høgseth.

Når det er flere seksuallovbrudd i tiltalen, vil mulig straffeutmåling bestemmes av det alvorligste, og dermed var strafferammen for mannen i 50-årene 21 år for «gjentatte» overgrep.

– Viktig avklaring om isolasjon

I samme dom fastslår Høyesterett også at innsatte i norske fengsler må regnes som fullstendig isolerte dersom de er «utelukket fra fellesskap med medinnsatte» i 22 timer eller mer per døgn.

Dermed fikk mannen i 50-årene halvannen dags fradrag i straffen for hver ene dag han satt varetektsfengslet uten kontakt med andre i 22 timer i døgnet, fordi det regnes som «faktisk isolasjon».

Også dette var i tråd med lagmannsrettens vurdering. Mannen i 50-årenes forsvarer, Maria Hessen Jacobsen, er likevel svært glad for avklaringen.

Hun har engasjert seg sterkt mot Bergen fengsels bruk av isolasjon, som BT tidligere har fortalt har vært i strid med loven.

– Det er første gang Høyesterett tar stilling til dette, og denne dommen har noen fantastiske uttalelser som underbygger at denne typen isolasjon er skadelig og skal kompenseres, sier Jacobsen.

I juni uttalte Sivilombudsmannen at norske fengsler bryter både norsk lov og menneskerettighetene med isolasjonsbruken.

– Det har blitt bedre siden den gang, men det er uheldig at Staten ikke har gitt fengslene mer penger. Det er også uheldig at Høyesterett i dommen ikke trekker inn menneskerettighetskonvensjonen og norsk lov, mener Jacobsen.

Om selve straffutmålingen mot mannen i 50-årene, for medvirkning til overgrep, sier hun at den ikke ble det klienten hadde håpet på.