Mann kan bli dømt for medvirkning til voldtekt selv om han var i en annen by

«Dark Room» intensiverer jakten på «tastaturovergriperne». Oppfordrende meldinger fra en bergensmann (45) medvirket til at en jente på Sørlandet ble utsatt for gjentatte voldtekter, ifølge fersk tiltale.

Dark room

NY «DARK ROOM»-SAK: Etterforskerne i Vest politidistrikts operasjon «Dark Room» har varslet økt fokus på dem som oppfordrer til overgrep via internett. Nå er en bergensmann tiltalt for medvirkning til voldtekt.

Foto: Simen Sundfjord Otterlei / NRK

– Folk må være klare over at når de skriver ting på nett, kan det gjøre at andre utfører handlinger, sier politiadvokat Elisabeth Bru i Vest politidistrikt.

En 45 år gammel mann fra Bergen er tiltalt for en rekke brudd på straffelovens bestemmelser om seksuelle overgrep. Han skal blant annet ha chattet seksualisert over internett med åtte identifiserte barn i alderen 11 til 17 år, i tillegg til flere uidentifiserte barn.

Mannen skal også ha blottet seg for barna, og bedt dem om å gjøre det samme for ham, ifølge tiltalen fra Statsadvokaten i Hordaland.

Politiet fant bilder og videoer som viser overgrep mot barn eller som seksualiserer barn hos 45-åringen, som også skal ha chattet om overgrep og utvekslet materiale med 28 andre Skype-brukere.

Disse tiltalepunktene har alle en strafferamme på 1-3 års fengsel. Men det første punktet i tiltalen gjør at mannen risikerer langt strengere straff.

Elisabeth Bru

RANSAKET: – Vi ble oppmerksomme på tiltalte i forbindelse med chat med en annen person. I mai 2018 gjennomførte vi ransaking og gjorde beslag av elektroniske enheter, sier politiadvokat Elisabeth Bru.

Foto: Simen Sundfjord Otterlei / NRK

Over hundre voldtekter

Politiet og statsadvokaten mener nemlig å kunne bevise at den 45 år gamle bergensmannen medvirket til at en jente i Vest-Agder ble voldtatt gjentatte ganger av sin stefar.

Stefaren (43) ble i februar i år dømt til ti års fengsel i Kristiansand tingrett. Over hundre av overgrepene var voldtekt i lovens forstand, ifølge retten, og pågikk fra jenten var 11 til 18 år.

I den siste delen av denne perioden kom bergensmannen inn i bildet, ifølge tiltalen fra statsadvokat Eirik Stolt-Nielsen.

I løpet av en periode på rundt et halvt år, da jenten var 17-18 år, hadde 45-åringen fra Bergen og 43-åringen fra Vest-Agder hyppig kontakt.

Via Skype-chatting og e-poster oppfordret og etterspurte bergensmannen overgrep og bilder av dem, uttrykte begeistring over bilder av tidligere overgrep, og beskrev ytterligere overgrep som kunne begås, ifølge tiltalen.

«Han tilskyndet med dette handlingene», skriver statsadvokaten.

Selv om bergenseren satt nær 400 kilometer unna der handlingene skjedde, mener statsadvokaten han må dømmes for medvirkning til overgrep mot en person som var ute av stand til å motsette seg handlingene. Overgrepene fra agdermannen skjedde mens stedatteren sov.

Eirik Stolt-Nielsen

VIL STOPPE MEDVIRKNING: – At du sitter i et rom med et tastatur for deg selv, fritar deg ikke for ansvar for det du bruker det tastaturet til, sier statsadvokat Eirik Stolt-Nielsen.

Foto: Marit Hommedal / Konkurransetilsynet

Avslørt gjennom «Dark Room»

Strafferammene for seksuelle overgrep omfatter også dem som medvirker til slike lovbrudd. Dermed kan bergensmannen i prinsippet få ti års fengsel hvis han dømmes for dette tiltalepunktet.

Det er Vest politidistrikts mye omtalte operasjon «Dark Room» som har etterforsket saken mot 45-åringen.

– Vi ble oppmerksomme på tiltalte i forbindelse med chat med en annen person. I mai 2018 gjennomførte vi ransaking og gjorde beslag av elektroniske enheter, forteller politiadvokat Elisabeth Bru, som har levert politiets innstilling i saken.

Gjennom beslagene avdekket etterforskerne koblingen til 43-åringen fra Vest-Agder.

– Viktig å holde folk ansvarlige for sin opptreden på nett

Påtaleansvarlig i «Dark Room», Janne Ringset Heltne, har tidligere fortalt NRK at hun vil jobbe for å få flere dømt for å oppfordre andre til å begå overgrep.

– Det man skriver på nett, kan få konsekvenser, i form av blant annet handlinger. Det må man ta ansvar for, sier Bru.

Politiets økte satsing på å stoppe nettovergripere har de siste årene medført en lang rekke tiltaler, blant annet i «Dark Room»-komplekset. Men medvirkning til overgrep, uten selv å være til stede, er fortsatt nokså upløyd mark rent rettslig.

I fjor ble en bergensmann dømt for medvirkning via chat, men det gjaldt seksuell handling, et mildere lovbrudd.

– Jeg skal ikke si at det er første gang, det har jeg ikke belegg for. Men jeg har i alle fall ikke hatt denne øvelsen før, sier statsadvokat Eirik Stolt-Nielsen, som har lang erfaring med nettovergrepssaker.

– Vi begynner å få en del av disse sakene, og finner det viktig å holde folk ansvarlige for sin opptreden på nett, sier Stolt-Nielsen om beveggrunnen for tiltalepunktet.

– At du sitter i et rom med et tastatur for deg selv, fritar deg ikke for ansvar for det du bruker det tastaturet til, sier statsadvokaten.

Jannicke Keller-Fløystad

NEKTER STRAFFSKYLD: – Ikke visste han at det skjedde, og ikke ville han at det skulle skje, sier Jannicke Keller-Fløystad, 45-åringens forsvarer.

Foto: Leif Rune Løland / NRK

– Sjokkert over medvirkningstiltalen

Ifølge jusprofessor Erling Johannes Husabø ved UiB kan kommunikasjon over internett gjøre det lettere for påtalemyndigheten å bevise medvirkning enn i «vanlige» overgrepssaker.

Men for å dømmes må vedkommende ha hatt til hensikt at den straffbare handlingen skulle gjennomføres, eller regnet det som sannsynlig at det ville skje.

– Vårt rasjonale bak tiltalen er å gjøre folk ansvarlige for det de gjør bak tastaturet. Vi mener den typen oppfordrende utsagn om folk man vet finnes, må være straffbare når de resulterer i konkrete overgrep, sier Stolt-Nielsen.

45-åringens forsvarer, Jannicke Keller-Fløystad, sier klienten nekter straffskyld for store deler av tiltalebeslutningen. Advokaten sier 45-åringen spesielt reagerer på punktet om medvirkning til overgrep, som hun også mener det vil bli vanskelig å bevise.

– Han er sjokkert over post 1 i tiltalen. Det var aldri hans vilje at overgrepene skulle skje. Ikke visste han at det skjedde, og ikke ville han at det skulle skje, sier Keller-Fløystad.

Hun vil ikke gå i detalj om hvilke tiltalepunkter 45-åringen innrømmer straffansvar for.