Hopp til innhold

Slik finn du dine ukjende slektningar

Du kan ha slektningar du ikkje veit om. Ei hemmeleg tante? Eit søskenbarn? Her er slektsgranskaren frå Ukjent arving sine beste tips for å finne dei.

Tarjei Strøm og Kai-Samuel Vigardt i TV-serien Ukjent arving.

Tarjei Strøm og Kai-Samuel Vigardt leitar etter slekt og familie i TV-serien Ukjent arving.

Foto: Kjell Jøran Hansen / NRK

– Det viktigaste når du begynner er å lage eit godt system som gjer at ting blir oversiktleg, seier slektsgranskar Kai-Samuel Vigardt.

Då unngår du også at informasjonen du finn undervegs ikkje «blir borte» i leitinga.

Slektsgransking er det viktigaste verktøyet i Ukjent arving. I NRK-serien leiter han, saman med programleiar Tarjei Strøm, etter menneske som har rett på ein arv.

Det kan vera vanskeleg å vita kvar ein skal starte dersom ein vil finne ut meir om eigen slekt.

Vigardt har fire tips til kvar ein kan starte:

Digitalarkivet

Digitalarkivet har gjort tilgjengeleg ein del kjelder som kan vere nyttige for å komme i gang med slektsgransking.

Der kan ein eksempelvis finne kyrkjebøker, folketeljingar og dødsfallsprotokollar.

Nasjonalbiblioteket

Han råder også til å leite på sidene til Nasjonalbiblioteket.

– Dei har publisert millionar av aviser, bøker, tidsskrift og mykje anna nyttig materiale, seier Vigardt.

Slekt og data

Slekt og data har ein søkbar database over ein stor mengde fysiske gravminne.

Vigardt meiner at sjansen er stor for å finne ein del av det du søker etter. På sidene vil du kunne få både fødsels- og dødsdato.

Fysiske arkiv

Vigardt oppfordrar også til å oppsøke dei fysiske arkiva, både statsarkiv og kommunale arkiv.

– Det finst utruleg mykje spennande å leite i som kan kaste lys over dine forfedrar si historie.

Nettmøte med Kai-Samuel Vigardt

Søndag 4. september svarte han på spørsmål om slektsgransking.

Slektsforskar Kai-Samuel Vigardt leitar i arkivet.

Slektsforskar Kai-Samuel Vigardt.

Foto: Kjell Jøran Hansen / NRK

Under nettmøtet kom det inn så mange spørsmål at han ikkje rakk å svare på alle.

Me vil difor bruke dei neste dagane til å svare på så mange spørsmål som mogleg.