Hopp til innhold

En av tre Nav-ansatte opplever uønskede hendelser: – Noe må gjøres

Ansatte etterlyser mer trening på hvordan de skal håndtere trusselsituasjoner, og bedre fysisk sikring av kontorene.

Knivangrep Nav Årstad Bergen

KNIVANGREP: I september 2021 døde en kvinnelig Nav-ansatt i 50-årene i et knivangrep ved Nav Årstad i Bergen. En annen kollega ble skadet i angrepet.

Foto: Synne Lykkebø Hafsaas

En av tre Nav-ansatte har opplevd en eller flere uønskede hendelser som trusler og trakassering det siste året.

Det er også manglende sikkerhetsopplæring og for dårlig fysisk sikring ved landets Nav-kontorer.

Dette er noen av funnene i en ny Nav-rapport om vold og trusler mot ansatte.

Rapporten er en del av et prosjekt om ansattes sikkerhet, som ble satt i gang av Arbeids- og velferdsdirektoratet og KS etter drapet ved Nav Årstad i Bergen.

Savner tiltak

– Det er et altfor høyt tall. Noe må gjøres, sier hovedtillitsvalgt for Fagforbundet og de Nav-ansatte i Bergen kommune, Arne Hernes om at en av tre ansatte har opplevd uønskede hendelser.

Han sier arbeidstakerne er glade for rapporten, men at de savner tiltak.

– De aller fleste ansatte har opplevd å motta trusler, både digitalt og ansikt til ansikt. Da er det viktig å ha tiltak som gjør oss i stand til å kunne være i de situasjonene.

Hovedtillitsvalgt for Nav-ansatte i Bergen kommune, Arne Hernes.

Hovedtillitsvalgt for Fagforbundet og de Nav-ansatte i Bergen kommune, Arne Hernes, savner tiltak i rapporten.

Foto: Synne Sørenes / NRK

I september i fjor ble en kvinnelig ansatt drept, og en annen skadd etter et knivangrep på Nav-kontoret på Årstad i Bergen.

En 40 år gammel mann er tiltalt for drap og drapsforsøk. Mandag denne uken kom det en ny tiltale i saken.

Der er formuleringen om at mannen kan anses som utilregnelig fjernet fra tiltaleteksten.

– Møter mennesker i fortvilte situasjoner

Nav-direktøren er ikke overrasket over at en tredjedel av hans ansatte har opplevd uønskede hendelser det siste året.

– Å være i førstelinjen til velferdsstaten vår kan være en påkjenning. Vi møter mange mennesker i fortvilte situasjoner, og det uttrykker nok også disse tallene, sier Nav-direktør Hans Christian Holte.

Nav-direktør Hans Christian Holte

Nav-direktør Hans Christian Holte lover flere tiltak i den endelige sikkerhetsrapporten som er ventet nærmere jul.

Foto: Torstein Bøe / NTB

Hovedtillitsvalgt Arne Hernes ønsker seg nå helt konkrete tiltak som at ansatte ikke skal være alene i samtaler, tilrettelegging av bygg og samtalerom og samarbeid med andre aktører for å vite mer om brukeren i forkant.

Holte er enig i vurderingen om at det er for få tiltak. Han forklarer at årsaken er at dette er en «underveisrapport».

– Den endelige rapporten er planlagt å komme nærmere jul. Den skal ha flere og mer konkrete tiltak.

Direktør: – Ikke tro på å pansre Nav

Ifølge rapporten har rundt halvparten av de ansatte hatt opplæring eller trening i å forebygge og håndtere vold og trusler i løpet av det siste året.

En fjerdedel oppga at det var mer enn tre år siden siste opplæring.

Hernes ønsker at de ansatte får mer trening på å stå i vanskelige situasjoner.

– Jeg forventer at Nav-kontorene i Norge er rustet til å kunne møte hendelser som eskalerer. Vi vet ikke hvor Nav eventuelt kan bli rammet.

Blomar ved Nav Årstad tirsdag

Det ble lagt ned lys og blomster utenfor Nav-kontoret på Årstad etter knivangrepet i september 2021.

Foto: Leif Rune Løland / NRK

Seks av ti Nav-kontor holder ifølge rapporten regelmessige øvelser som for eksempel rollespill eller selvforsvar.

– Når det gjelder god opplæring og øvelser så er jeg helt enig med hovedtillitsvalgte. Helt generelt så er ambisjonsnivået at vi skal ha en oppfriskning av dette jevnlig, sier Holte.

Selv om ønsket om bedre sikkerhet også gjelder bedre fysisk sikring av kontorene, mener Holte at det likevel er viktig med åpenhet.

– Sikkerhetsutfordringene skal møtes med sikkerhet kombinert med åpenhet. Vi har ikke tro på at vi skal pansre Nav mer for å øke sikkerheten, vi tror tvert imot at det kan virke konfliktøkende.