Nå får Bergen sitt eget gatehospital

Oslo har det allerede. Nå får også rusmisbrukere i Bergen nyte godt av lavterskeltilbudet.

Linn Råmunddal

FÅR HJELP: I kveld ble det kjent at det i statsbudsjettet er satt av 20 millioner kroner til et gatehospital i Bergen. Bildet er tatt på Gatehospitalet i Borggata i Oslo.

Foto: Camilla Orten / Frelsesarmeen

– Jeg er rørt og glad, og det tror jeg den nye byråden i Bergen er også. Dette er et viktig tilbud å få på plass for dem som sliter med rus, sier Olaug V. Bollestad (KrF) i Stortingets helse- og omsorgskomité.

I kveld ble det kjent at det i statsbudsjettet er satt av 20 millioner kroner til et gatehospital i Bergen, som NRK tidligere har omtalt.

– Vi ønsker å drive hospitalet

Hvem som skal drifte gatehospitalet er ennå ikke kjent, men det er nærliggende å tro at det blir Frelsesarmeen, eller en tilsvarende aktør.

– Vi er spente, vi også! Vi er interesserte i å drifte det etter å ha bygget opp vår kompetanse i Oslo gjennom ti år. Gatehospital er et varemerke for oss, sier Knut Haugsvær, leder for Frelsesarmeens rusomsorg til NRK.

De siste årene har det vært rundt 4500 pasientdøgn på Gatehospitalet i Oslo fordelt på rundt 250 innleggelser årlig.

Frelsesarmeen er spente på om Stortinget vil benytte seg av EU-regulativet om offentlige anskaffelser, eller vil håndplukke en aktør som skal drive gatehospitalet.

– 20 millioner er nok til å sikre oppstart og et spesialisert tilbud. Hvor mange personer som kan få hjelp gjennom et gatehospital i Bergen tør jeg ikke uttale meg om nå, sier Haugsvær.

Vil styrke tilbudet

Frelsesarmeen har gjort en stor jobb for dem som trenger det mest og har en anerkjent fagkompetanse. Derfor bør de være godt skikket til å få oppdraget, tror Bollestad.

– Nettopp kompetanse blir viktig for å få dette til, slik at vi kan hjelpe dem som tidligere har falt utenfor.

KrF ser store likheter mellom pasientgruppen i hovedstaden, som i dag har tilbudet med gatehospital, og pasientgruppen i Bergen.

– Bergen har de samme utfordringene som Oslo. Det er behov for å styrke omsorgstilbudet til personer med tunge ruslidelser, slår KrF-politikeren fast.

KrF ønsker på sikt tilbudet i flere byer.

Supplerende tilbud

– Alle midler som vil styrke rustilbudet i Bergen ønsker vi hjertelig velkommen. Vi har helsehjelp knyttet til MO-sentrene og Kirkens Bymisjon, men det vil alltid være behov for et gatehospital likevel, har sosialbyråd Erlend Horn tidligere uttalt til NRK.

Horn sier at et eventuelt gatehospital blir et supplerende tilbud til det som allerede finnes av helsehjelp til rusavhengige i Bergen.