Hopp til innhold

Åpner mottakssenter uten medikamenter

Senteret står sentralt i kommunens planer når Nygårdsparken skal stenges. Men når det åpner i neste uke, får ikke brukerne Lar-medisiner. – Veldig uheldig. Brukerne kan utebli, advarer Megafon-redaktør Thomas Anthun Nielsen.

Camilla Fonnes Haaland, MO Wergeland

KLAR FOR ÅPNING: Det er siste innspurt for leder Camilla Fonnes Haaland før MO-senteret på Wergeland skal åpne om seks dager. – Vi er ikke helt i mål ennå, men vi skal være klare til åpningen, sier hun.

Foto: Simen Sundfjord Otterlei / NRK

Thomas Nielsen

FRYKTER BRUKERNE KAN UTEBLI: Thomas Anthun Nielsen mener det kan bli vanskelig for folk å bruke MO-senteret på Wergeland når de må hente medisinen sin andre steder.

Foto: Roy Hilmar Svendsen / NRK

– Vi er ikke helt i mål ennå, som dere ser, sier Camilla Fonnes Haaland.

Et sekkehjul med en stabel datamaskiner trilles inn i lokalene. De skal brukes av rusmisbrukere under rehabilitiering, primært til jobbsøking.

Det er seks dager til åpningen av det mye omtalte mottaks- og oppfølgningsenteret (MO-senteret) på Wergeland, som ifølge Bergen kommune har en helt sentral rolle når Nygårdsparken skal stenges i august.

Fonnes Haaland er leder for MO-senteret, som fra klokken 09 til 14 mandag til fredag skal tilby hjelp til en vei ut av rusen gjennom aktiviteter, sosialt fellesskap og arbeidstrening.

– Så skal vi ha måltider, litt for det sosiale sin del, men også med tanke på ernæring, sier Fonnes Haaland.

– Kan bli en utfordring å trekke folk

Senteret har en egen inngang for dem som går på legemiddelassistert rehabilitering (Lar). På tre ulike rom skal ansatte gi brukerne metadon, subutex og subuxone.

På Wergeland er det ingen som i dag får utdelt Lar-medikamenter, så der må vi bli kjent med brukerne først.

Rønnaug Frøiland i etat for psykisk helse og rustjenester

– Men vi kommer ikke til å ha Lar-medisiner her i neste uke. Det blir ikke før til høsten, sier Fonnes Haaland.

Det er ikke satt noen dato for når medikamentutdelingen skal starte opp. Ifølge Fonnes Haaland er det ikke avklart når brukerne kan hente medisiner på Wergeland. Megafon-redaktør Thomas Anthun Nielsen frykter det vil bety at senteret ikke vil være et reelt alternativ for brukerne i oppstartsfasen.

– Dette er veldig uheldig. Medisinutdelingen står veldig sentralt for å trekke folk til slike sentre. Uten den, vil det bli en utfordring, tror han.

– Jeg har fortsatt til gode å høre en heroinavhengig si at «jeg fikk ikke tak i medisinen min, da går jeg og tar en kopp kaffe i stedet for», illustrerer Megafon-redaktøren.

– Vi må bygge opp en brukergruppe først

MO-senter Wergeland

ÅPNER 1. JULI: MO-senteret på Wergeland åpner om seks dager.

Foto: Simen Sundfjord Otterlei / NRK

Anthun Nielsen viser imidlertid til at senteret på Wergeland ikke er ment å ta imot like tunge brukere som Strax-huset på Laksevåg og MO-senteret på Nesttun.

– Så dette vil nok ikke bety at det er folk fra miljøet i Nygårdsparken som ikke får det tilbudet de trenger. Og folk vil jo få medisinene sine andre steder. Men jeg tror dette vil gi senteret en vanskelig start, sier han.

Fungerende leder i kommunens etat for psykisk helse og rustjenester, Rønnaug Frøiland, sier at de ønsker å bygge opp en brukergruppe på Wergeland før det deles ut Lar-medikamenter.

– Vi åpner Lar-delen når vi har fått en brukergruppe som skal ha Lar. På Nesttun har de jo allerede Lar-utdeling til rundt 80 personer, så der vil MO-senteret dele ut medikamenter fra oppstarten 1. juli. På Wergeland er det ingen som i dag får utdelt Lar-medikamenter, så der må vi bli kjent med brukerne først, sier Frøiland.

Anthun Nielsen frykter det kan bli få brukere å bli kjent med i starten.

– Når folk må hente Lar-medisinen sin et annet sted innenfor et gitt tidsrom, og MO-senteret bare er åpent i noen timer, kan det bli vanskelig for brukerne å kombinere, sier han.

Informasjonskampanje i rusmiljøet

Helse Bergen har et mål om at minst 80 prosent av de anslagsvis 1.500 opiatavhengige i bergensområdet skal være Lar-brukere. I dag må mange av de mellom 800 og 900 brukerne daglig hente brukerdosene sine ved Lar-sentre, på apoteket eller hos legen.

MO-senteret på Wergeland er åpent for alle, uansett bostedsadresse, og det gjenstår å se hvem som kommer til å bruke det. I dag og fredag har kommunen en informasjonskampanje om MO-sentrene i rusmiljøet i Bergen.

Frøiland tror mange av dem som kommer til å benytte seg av tilbudet i dag får Lar-medikamentene sine utdelt på Strax-huset på Laksevåg. Hun påpeker at det er Helse Bergen som er ansvarlig for Lar-brukerne, og som skal gi kommunen beskjed om hvor utdelingen skal finne sted.

– Vi er klare til å dele ut Lar-medikamenter til dem som trenger det. Men vi kan ikke dele dem ut når ingen har fått Wergeland som utdelingssted, sier Frøiland.