Monika-saken kan få konsekvenser for enkeltpersoner

Politimesteren i Hordaland utelukker ikke at Monika-saken kan få personalmessige konsekvenser innad på politihuset.

Visepolitimester John Reidar Nielsen om Monika-saken

Hordaland politidistrikt er ilagt en bot på 100.000 kroner for håndteringen av Monika-saken.

– Dette er en tung dag for Hordaland politidistrikt. Nå har vi fokus på å gjenreise tilliten i befolkningen gjennom vårt daglige arbeid, sier konstituert politimester John Reidar Nilsen.

I en pressekonferanse onsdag kommenterte han Spesialenhetens avgjørelse i Monika-saken.

I lys av det som har fremkommet nå så er det naturlig å ta stilling til de involvertes rolle i saken. Det må foregå i personalsporet.

John Reidar Nilsen, konstituert politimester i Hordaland

– Det er ikke tvil om at det er gjort feil i Hordaland politidistrikt i Monika-saken. Vi har ikke tatt stilling til om vi skal vedta boten på 100.000 kroner ennå, men vil bruke tid. Jeg forstår at saken er krenkende for Monikas mor, sier politimester John Reidar Nilsen.

Han presiserer at han selv ikke var personlig involvert i Monika-saken, men uttaler seg på vegne av hele politidistriktet.

LES OGSÅ: Mener Spesialenheten har utelatt sentrale punkter fra anmeldelsen

– Dere er opptatt av å gjenreise tilliten. Hvorfor vedtar dere ikke boten straks?

– Uavhengig av boten påpeker enheten feil som vi må ta lærdom av. De har gjort et grundig arbeid. Vi har fått forelegget presentert for kort tid siden. Vi må se på premissene før vi kan nærmere stilling til den, sier Nilsen.

– Politiet har sviktet

– Vi må iverksette tiltak for at dette ikke skal skje igjen. Sammen med rapporten så gir avgjørelsen et godt grunnlag for å identifisere de feil som er knyttet til det påtalemessige i saken, sier Nilsen.

Han sier at uavhengig av om forelegget blir vedtatt eller ikke, tar politiet feilene inn over seg for å stå bedre rustet i fremtiden.

– Det er påpekt at Hordaland politidistrikt har sviktet på flere områder. Etterforskningen av Monika-saken var mangelfull, og det burde vært iverksatt etterforskningsskritt før den ble henlagt, konkluderer den fungerende politimesteren.

Nilsen går også langt i å beklage overfor varsleren Robin Schaefer.

– Rapporten fra Robin Schaefer var saklig, alvorlig og ga grunnlag for å reise tvil om den påtalemessige avgjørelsen og etterforskningen. Måten politidistriktet behandlet rapporten på var utilstrekkelig. Det innebar risiko for at en alvorlig sak ble henlagt på feil grunnlag, sier Nilsen.

Vil vurdere personaltiltak

Ingen enkeltpersoner er, etter rapporten, å straffe. Dette betyr ikke at Nilsen er fornøyd med måten straffesaken er behandlet på.

– Den fremstår ikke som optimal. Det er nyanser av kritikk, og jeg kan ikke i dag si om saken vil få konsekvenser for enkeltpersoner i politidistriktet. Jeg kommer ikke til å forskuttere noe rundt denne behandlingen.

Han poengterer at det er spesialenheten som har definert etterforskningen. Enkeltpersoner er omtalt, men forholdene anses som foreldet for flere av dem.

– I lys av det som har fremkommet nå, så er det naturlig å ta stilling til de involvertes rolle i saken. Det må foregå i personalsporet, sier Nilsen.

Vi kan ikke endre fortiden, men gjøre noe med fremtiden. Det er mye jeg ønsker skulle vært gjort annerledes i denne saken.

John Reidar Nilsen, konstituert politimester

Innfører strakstiltak

Av tiltak som blir innført straks, er følgende:

  • Etterforskere og politifolk må frigjøres fra andre oppgaver, det være seg ledelse eller andre arbeidsoppgaver, slik at de kan konsentrere seg om den konkrete saken de blir satt på.
  • Teamet som etterforsket Monika-saken fungerte ikke godt nok. De som får ansvar i slike saker må skoleres på en god måte.
  • Man må sikre god kommunikasjon og samkjøring med nasjonale politienheter.
  • Hordaland nedsetter en egen enhet som får ansvar for de alvorligste sakene i politidistriktet. Tre enheter var involvert i Monika-saken, noe som kan ha ført til fragmentering.

– Monikasaken har vært en stor belastning for de pårørende, befolkningen og de ansatte i politidistriktet. Vi kan ikke endre fortiden, men gjøre noe med fremtiden. Det er mye jeg ønsker skulle vært gjort annerledes i denne saken, sier Nilsen.

– Vi må iverksette gode og riktige tiltak som gjør at vi styrker etterforskningsarbeidet fremover. Vi ønsker å gjenoppbygge tilliten i befolkningen. Jeg håper tiltakene nevnt ovenfor gjør at vi ikke opplever tilsvarende hendelser i politidistriktet, sier Nilsen.

Han ber nå om ro slik at politiet lykkes i å implementere tiltakene.

Geir Gudmundsen, som har midlertidig trådt til side som politimester i Hordaland, er for tiden på ferie, og er ikke tilgjengelig for kommentar.

LES OGSÅ: Spesialenheten bøtelegger Hordaland politidistrikt