Hopp til innhold

Mona (53) er én av få kvinner som sitter i fengsel i Norge: – Jeg føler vi blir helt glemt

Norske fengsler blir organisert etter menns behov, fordi det er så få kvinner som soner. Mona (53) mener det fører til at kvinnene blir isolert.

Mona 53

FÅ KVINNER: Mona (53) sitter i varetekt på avdeling C i Bergen fengsel, som har lavt sikkerhetsnivå. Det er 12 kvinner og 36 menn på avdelingen.

Foto: Benjamin Dyrdal

Bak en gul dør i Bergen fengsel sitter Mona (53) i varetekt.

De siste fire månedene har hun tilbrakt dagene her, på en avdeling med tolv andre kvinner.

Hun ønsker ikke å opplyse hva hun er siktet for, men hun er opptatt av at kvinner skal få bedre soningsforhold, uansett dom.

Menn bli prioritert annerledes og får bedre tilbud enn oss kvinner. Det må vi ha slutt på.

Kvinnene er i mindretall i fengselet. Det fører til at tilbudene som blir gitt er mer tilrettelagt for menn.

Snekring eller isolasjon

Innsatte får tilbud om å snekre og sveise, men det passer ikke for alle.

Kvinnene i Bergen fengsel opplever at det finnes få alternativer som passer dem.

De må enten velge en aktivitet eller isolasjon på fengselscellen.

Mona (53)

VIL HA BEDRE TILBUD: Mona reagerer på at tilbudene i Bergen fengsel er tilpasset menn. Hun skulle ønske at kvinnene fikk andre tilbud enn dem, selv om de er få.

Foto: Benjamin Dyrdal

Tidligere kunne kvinnene få sy, men tilbudet ble lagt ned på grunn av mangel på bemanning.

– Vi burde ha andre type tilbud som frisørlinje, hudpleie eller sminke. Dette vil gi flere muligheten til å utdanne seg, og sitte mindre isolert.

Mange kvinnene vil ha et fagbrev innen relevante yrker slik at de kan få jobb etter soning, ifølge Mona.

Vil ikke omgås menn

I fengselet sitter også kvinner som er utsatt for seksuelle overgrep.

De kvinnelige innsatte får tilbud om å arbeide, gå på skolen og gå i kirken, men dette må forgå sammen med menn.

– Mange kvinner møter ikke opp til aktivitetene selv om de egentlig ønsker det, sier Mona.

Spesielt kvinner som har opplevd seksuelle overgrep og vold ønsker ikke å omgås menn.

Mange er redde for å bli utsatt for trusler og seksuell trakassering av mennene.

Mona ønsker bedre tilbud for kvinner i fengsel.

MINDRE ISOLERT: Dersom kvinnene i fengselet kunne tatt fagbrev som frisør eller hudpleier, ville de vært bedre rustet når de er ferdig å sone, mener Mona.

Foto: Benjamin Dyrdal

Kjempet frem sminke og hårfarge

I butikken i fengselet var det inntil nylig bare produkter for menn.

De siste måneden har Mona kjempet for å få inn hårfarge og sminke bak murene.

– Det er viktig å få lov til å kjenne på femininiteten. Føle at man er en kvinne. Det gjør noe med hvordan vi har det psykisk, sier Mona.

– Verdige soningsforhold

Det er selvfølgelig en straff, men det skal også være en rehabilitering, sier leder Vivian Skate Nesse for familie- og likestillingspolitisk utvalg i LO Vestland.

Hun mener det er viktig at kvinner i fengsel får de tilbudene og verktøyene som er nødvendig for at de skal fungere i samfunnet etter soning.

Vi har et ansvar for at det skal være verdige og gode soningsforhold, sier Nesse.

Utvalget har jobbet for et eget kvinnefengsel på Vestlandet siden 2019.

Fem kvinnefengsler i Norge

Det er fem rene kvinnefengsler i Norge: Telemark (Kragerø), Ravneberget (Sarpsborg), Bredtveit (Oslo) og Agder fengsel (Evje)

Nå kjemper SV for at det skal bli enda flere.

Diane Berbain fra SV mener at ligger langt bak i forhold til å respektere menneskerettighetskonvensjonen.

vi ligger langt bak i forhold til å respektere menneskerettighetskonvensjonen.

Foto: NRK Hordaland

Nestleder Diane Berbaine i SVs bystyregruppe i Bergen kjemper i første omgang for et eget kvinnefengsel på Vestlandet.

– Fengslene er designet for menn, sier hun.

Hun mener at politikerne ikke følger den europeiske menneskerettighetskonvensjonen, hvor det står at kvinner og menn ikke skal sone sammen.

– Det stopper ved fengselsdørene, sier hun.

Nå skal forslaget legges fram for SVs stortingsgruppe.

Vil ikke ha egne kvinneavdelinger

Mona i Bergen fengsel mener et eget kvinnefengsel ikke er løsningen.

– Politikere burde heller bruke penger på å utvikle og gjøre kvinneavdelingen bedre, sier hun.

Hun mener samtidig at noen kvinner har stort behov for eget kvinnefengsel, og det må tas hensyn til.

Kriminalomsorgen har lenge krevd kvinnefengsel på Vestlandet, men det har så langt ikke blitt prioritert.

Les også: Historisk rapport: Slik blir syke norske kvinner sviktet bak murene

Kvinnene Ingrid og Eva soner i Bergen fengsel
Kvinnene Ingrid og Eva soner i Bergen fengsel

– Det hadde vært mye enklere å gi bedre tilbud i egen kvinnefengsel. Jeg håper dette blir prioritert sier fengselsleder Harald Åsaune i Bergen fengsel.

Ap: Vil styrke grunnbemanningen

Maria Aasen-Svensrud (Ap): Vil bruke mer ressurser på norsk kriminalomsorg.
Foto: Bernt Sønvisen

Arbeiderpartiet hevder å være godt kjent med problematikken rundt soningsforhold til kvinner, og mener det er et likestillingssvik som foregår.

Sammen med Senterpartiet vil de fra 2023 bruke mer enn 100 millioner kroner på norsk kriminalomsorg.

– Dette er penger som vi kommer godt med, nettopp for å løfte bemanningen og kunne styrke innholdet i fengslene, sier Aps stortingsrepresentant Maria Aasen-Svensrud, som også er første nestleder for Justiskomitéen på Stortinget.

Ap har foreløpig ikke andre løsninger på problematikken, men Aasen-Svensrun synes det er bra at SV løfter frem problematikken.

– Per i dag kan vi ikke si at Ap kommer til å støtte dette forslaget før vi har sett det i Stortinget, sier hun.