Hopp til innhold

Miljødirektoratet anmelder Equinor for ulovlige utslipp på Mongstad: – Svært alvorlig

Miljødirektoratet mener tre utslipp på Mongstad er ulovlige. Equinor blir blant annet anmeldt for rørbrudd fra i fjor sommer og lekkasje til grunnen.

Mongstad

ANMELDT: Miljødirektoratet anmelder Equinor Mongstad, som er Norges største oljeraffineri.

Foto: Gwladys Fouche / Reuters

Anmeldelsen ble kjent etter at Klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn (V) svarte på et skriftlig spørsmål i Stortinget onsdag.

DN meldte først om saken.

Miljødirektoratet har anmeldt Equinor for akutt forurensning av 18.000 liter olje som følge av rørbrudd i fjor sommer og for utslipp over tid til grunnen fra oljeraffineriet på Mongstad. I tillegg har direktoratet bedt politiet undersøke ulovlige utslipp av fluorholdige klimagasser, opplyser direktoratet til NRK.

– Det er bare når vi mener det er alvorlige brudd på regelverket at vi går til det skrittet og politianmelder, sier Ellen Hambro, direktør i Miljødirektoratet til NRK.

Bekrefter anmeldelse

Politiadvokat Trygve Ritland er påtaleansvarlig for saken. Han bekrefter at politiet mottok anmeldelsen 31. desember, men vil ikke kommentere anmeldelsene videre.

I november anmeldte også Bellona Mongstad for oljeutslipp til grunnen. Da hadde Equinor offentliggjort en intern granskingsrapport, som ble overlevert til Miljødirektoratet.

Equinor har i 2020 samlet opp over 112.000 liter olje fra grunnen på Mongstad. Selskapet vet ikke hvor mye olje som ligger igjen i grunnen, eller hvor lenge lekkasjen har pågått. Granskningsgruppen frykter lekkasjen har pågått over flere tiår.

Forurensningen er en av lekkasjene direktoratet har anmeldt selskapet for.

– Burde har ryddet opp

Det var Lars Hatlebrekken (SV) som stilte skriftlig spørsmål om hva statsråden vil gjøre for å rydde opp i forurensning.

– Forurensningen som har skjedd på Mongstad over mange år er svært alvorlig. Det har vært store utslipp av ulovlige stoffer, og Equinor er et selskap som burde ha ryddet opp i dette for lenge siden, sier stortingsrepresentant Lars Haltbrekken (SV) til NRK.

Han er tilfreds med svaret fra Rotevatn.

– Vi mener det er bra at det har gått til skrittet å ha anmeldt Equinor. Her nytter det ikke lenger å ta på selskapet med silkehansker, sier han

.

Utslepp i Equinors sikringsbasseng på Mongstad

OLJE: 112.000 liter med oljeholdig vann ble samlet opp på Mongstad.

Foto: Equinor granskingsrapport

– Mangler kunnskap om regelverket

Rotevatn skriver i svaret at Miljødirektoratet ser på utslippene som svært alvorlig.

«Saka om grunnforureining ved Equinor Mongstad er særs alvorleg, og har medført omfattande forureining av olje i grunn. Eg forventar at Equinor ryddar opp i alle forhold som er i strid med forureiningsregelverket, slik at verksemda kan komme raskast mogleg i samsvar med alle gjeldande krav.»

Han skriver at Miljødirektoratet mener selskapet gir inntrykk av ikke å kjenne regelverket.

«Dei viser til at det er fleire ulike brot på ulike deler av Miljødirektoratet sine krav som kvar for seg er alvorlege nok, og som til saman gir eit inntrykk av at verksemda har mangla kunnskap om regelverket, manglande vedlikehald, dårleg leiarforankring og kontroll og generelt lav merksemd på miljø og miljørisiko,» skriv Rotevatn.

Equinor skriver i en e-post til NRK at selskapet ble varslet om anmeldelsen denne uka.

– Vi vil bidra med all nødvendig informasjon i myndighetenes videre oppfølgingen av saken. Dette er hendelser som vi tar svært alvorlig og som vi har fulgt opp grundig med tiltak og læring for unngå tilsvarende hendelser, skriver Eskil Eriksen, pressetalsperson i Equinor til NRK.