Hopp til innhold

Mer organisert prostitusjon i Bergen

Det er slett ikke alle prostituerte som ønsker å slutte. I Bergen driver de mer organisert enn tidligere antatt.

Astrid Gerdts ved Utekontakten i Bergen

- De prostituerte tjener mindre etter at sexkjøpsloven trådte i kraft, refererer Astrid Gerdts.

Foto: Ragnhild Osnes Olsen / NRK

Prostituerte som selger sex i innemarkedet har mer problemer enn en tidligere var klar over. Det kommer frem i en rapport som Utekontakten i Bergen la frem fredag.

Ønsker ikke å slutte

– Overraskende mange sliter med rusproblem og har en presset økonomisk situasjon, sier Astrid Gerdts i Utekontakten.

LES OGSÅ: Prostituerte vil ha vanlig jobb | – Ikke nedgang i antall prostituerte | - Vi trodde ikke det var så mange

– Vi kjenner til eksempler på kvinner som driver i prostitusjon. Og det ønsker de å fortsette med, sier hun.

– Men vi har også avdekket gjennom dette prosjektet, at en del av de som opererer på inne-markedet sliter med andre ting, det være seg stor gjeld eller rusbruk og en svært presset økonoimisk situasjon.

Mer utrygghet enn før

Prostituerte kjenner seg mer utrygge etter at sexkjøpsloven trådte i kraft. Det har ikke vært meldt om økt voldsbruk, men kvinnene blir hele tiden tvinget til å ta større risiko.

LES OGSÅ: Til kamp mot sex-salg på hotell

– De tjener mindre. Og de må derfor inn i kunderelasjoner og gjøre avtaler som de ellers ikke ville gjort.

– Det handler også om at kvinner er mer bevegelige ute på gaten. De jobber mindre i grupper. Og sånn sett har ikkje det samme samholdet å støtte seg til.

Prostituerte organiserer hverandre

I rapporten kommer det også frem at prostituerte i større og større grad organiserer andre sin prostitusjon.

Men selv om prostituerte tjenter penger på at andre selger sex, blir det ikke oppfattat som hallikvirksomhet internt i miljøet.

– Det er blitt et marked for å tjene penger på å legge til rette for andres prostitusjon.

– I en del av disse prostitusjonsmiljøene er hallikbegrepet vanskelig. De har kontakt med hverandre. Det kan være flere kvinner som selger sex som jobber sammen. De organiserer seg sammen.

– Men det vil ikke oppfatte det som hallikvirksomhet, sier Astrid Gerdts ved Utekontakten i Bergen.