Mener Nordea villeder kundene om klima

Bankens utspill om grønne fond skaper heftig debatt.

Montasje med oljeplatform og solcellepark

SALG OG KJØP: Ifølge Nordeas beregninger kan du bidra til CO₂-kutt ved å selge aksjer i selskaper som driver med olje og gass, og heller kjøpe aksjer i selskaper som driver med sol- og vindenergi.

Foto: Reuters

Et regnestykke som banken Nordea har gjort viser at aksjer i grønne fond kan være 27 ganger mer effektivt som klimatiltak, sammenlignet med å kutte flyreiser, bilkjøring og kjøttmiddager.

Nå får banken krass kritikk for tallene sine. For er det egentlig noen sammenheng mellom hvor du plasserer pengene dine og CO₂-utslipp?

– Nordea sier ingenting om hvordan dette mirakelet kan skje, sier finansprofessor Thore Johnsen ved Norges Handelshøyskole.

– Om ikke håret reiste seg på hodet, ble jeg i hvert fall svært forbløffet over dette utspillet.

Thore Johnsen, professor i finans ved Norges Handelshøyskole

THORE JOHNSEN: – Dette kunne vært en sak for Forbrukerombudet, sier finansprofessoren som ikke selv kommer til å ta saken videre.

Foto: Marit Hommedal

– Ikke et gram blir fjernet

Ifølge Nordea vil CO₂-utslipp kuttes dersom folk kvitter seg med aksjer i oljebransjen og heller kjøper aksjer i selskap som for eksempel driver med vind- og solenergi.

Dette stemmer ikke, svarer Johnsen. Forslaget vil ikke føre til at et gram CO₂ blir fjernet fra atmosfæren.

– Aksjene vil kun bytte eiere og alt vil fortsette som før.

Så lenge det er lønnsomt og lovlig å investere i fossilnæringen vil det alltid være folk som er villige til å kjøpe disse aksjene, forklarer han og får støtte fra kollega Espen Henriksen ved BI.

– Den eneste måten å skape en slik sammenheng er om alle i hele verden sier at de ikke vil inn i disse selskapene.

Espen Henriksen, førsteamanuensis ved Handelshøyskolen BI

GRØNNE FOND ER DYRE: – Utspillet er etisk tvilsomt fordi Nordea er posisjonert til å tjene på disse feilaktige påstandene, sier Espen Henriksen ved BI.

Foto: Handelshøyskolen BI

Hvordan har Nordea regnet?

Johnsen, Henriksen og flere har bedt Nordea dokumentere utregningen som viser sammenheng mellom flytting av aksjer og lavere klimagassutslipp.

Denne uken fikk de svar på Nordeas nettsider.

– Det er dessverre fryktelig svakt. Jeg blir opprørt fordi jeg er opptatt av klimakampen. Fordi den er så viktig må vi ha riktige argumenter, sier Henriksen.

Også leder for Greenpeace i Norge, Truls Gulowsen, har latt seg provosere av Nordea.

– De dokumenterer miljøeffekten for dårlig.

Truls Gulowsen

VELGER LIKEVEL GRØNNE FOND: Truls Gulowsen har selv plassert pensjonspengene sine i grønne fond. – Selv om det er viktig å flytte penger fra fossile til bærekraftige bedrifter, er det vanskelig å beregne effekten krone for krone slik Nordea påstår.

Foto: Cornelius Poppe / NTB scanpix

Nordea: Samlet innsats gir effekt

– At personlige valg ikke har en effekt, kan man si om mange klimatiltak. Dersom du dropper flyreisen, og flyet fortsatt går, har du oppnådd noe da, spør kommunikasjonssjef i Nordea, Synne Ekrem.

– Den endelige effekten på utslipp av CO2 avhenger av en kollektiv endring av adferd.

Ved å gjøre bevisste valg når de plasserer sparepenger, kan folk bidra til at det personlige karbonavtrykket reduseres, forklarer Ekrem.

– Alle klimatiltak kan virke diffuse. Særlig hvis man isolerer handlingen til én person, og ikke ser etter effekten av en samlet innsats.

– Her må det en holdningsendring til hos oss alle, og det vil ta tid. Men å flytte kapital til bærekraftige selskaper er et sterkt og effektivt klimatiltak

På egne nettsider utfordrer også Nordea forskerne til å skaffe mer kunnskap om sammenhengen mellom finans og klimautslipp.

Thina Saltvedt

Thina Saltvedt i Nordea har snakket varmt om grønne fond. Dersom mange nok flytter aksjer fra fossile til bærekraftige fond, kan det gi store utslag, mener hun. På nettsidene skriver Nordea at dagens økonomiske system, som fremmer ubegrenset bruk av ressurser og ødelegger klimaet, må endres.

Foto: Gunnar Sandvik / NRK

– Pengene styrer

Det er hensynet til profitt som styrer finansbransjen, sier Johnsen.

– Vi skal bruke pensjonspengene for å sikre fremtiden til folk, ikke for å endre verden.

Ansvaret for at grønne valg blir lønnsomme, og forurensende valg dyre, ligger hos myndighetene, mener han.

– Du kommer ingen vei uten at rammebetingelser endres.