Mener motivet var profitt

Aktoratet hevdet i Nordhordland tingrett i dag, at Vest Tank-eier Trond Emblem lenge hadde ønsket å selge tankanlegget i Sløvåg.

Vest Tank i Sløvåg
Foto: Ness, Kåre / SCANPIX

Aktoratet mener å kunne bevise at motivet for å inngå avtalen med Trafigura om å avsvovle bensinpoduktet coker gasoline ved Vest Tank, var et ønske om i ettertid å selge tankanlegget til det internasjonale gigant-selskapet.

Ifølge aktor, hadde eier og styreformann Trond Emblem, i lengre tid ønsket å kvitte seg med tankanlegget i Gueln. Han hevdet også at det forelå en avtale mellom de tiltalte, Trond Emblem og daglig leder Jostein Berland, om utbetaling av bonus dersom Berland klarte å få solgt anlegget. Bonusen skulle økte i takt med

Hans Tore Høviskeland

Aktor Hans Tore Høviskeland

Foto: Kjetil Jordan / NRK

salgsummen.

Aktoratet mener dette var hovedmotivet for å inngå avsvovlingsavtalen med Trafigura.

– Mottak av avfall var ulovlig

Vest Tank burde forstått at de ikke hadde lov å ta imot avfallet fra Probo Emu. Det sa politiadvokat Tarjei Istad da aktoratet holdt sitt innledningsforedrag i dag.

Vest Tank hadde kun tillatelser til å ta imot ulike typer vaskevann fra skip, som inneholdt maksimalt 6 % olje. De hadde ikke tillatelse til å ta imot rent avfall.

– Vest Tank burde forstått at de ikke kunne ta imot avfallet som Probo Emu leverte, sa politadvokat Tarjei Istad i Nordhordland tingrett i dag.

Han begrunnet dette med at Vest Tank kjente til at dumping av en identisk avfallslast hadde fått fatale konsekvenser i Elfenbenskysten . Søster skipet til Probo Emu, Probo Koala leverte avfallet sitt i hovedstaden Abidjan og det fikk store konsekvenser for befolkningen der.

Denne historien var godt kjent for ledelsen i Vest Tank, og de burde dermed forstått at det ikke var vaskevann Probo Emu kom til Norge med.

Også avsvovling var ulovlig

I tillegg til å ha mottatt avfall fra Probo Emu, laget Vest Tank samme type avfall på anlegget da de avsvovlet et bensinprodukt ved hjelp av kaustisk soda.

– Denne avsvovlingen er en raffineriprosess. Vest Tank var ikke et raffineri, de hadde bare lov til å ta imot og rense vaskevann fra skip, sa politiadvokat Tarjei Istad i retten.

Erkjente ikke straffeskyld

Alle de tre tiltalte i straffesaken erklærte seg ikke skyldig da den omfattende tiltalen ble lest opp i retten idag.

LES OGSÅ:

Vest Tank nekter straffskyld

NRK-journalist Synnøve Bakke skal vitne