Fra Sløvåg til Elfenbenskysten

Folk ble syke etter tankeksplosjonen i Sløvåg. Brennpunkts gravejournalister fulgte sporene av dårlig bensin til en forurensningsskandale på Elfenbenskysten.

"Probo Emu"

24. mai 2007 eksploderte en tank i Sløvåg i Gulen og fire andre tanker brant opp. Hele området var preget av en ubehagelig lukt og flere hundre mennesker ble syke med kvalme, irritert hals og irriterte øyner. Ingen fortalte hva som hadde vært på tankene.

NRK Brennpunkt avslørte i 2008 at Vest Tank hadde inngått en avtale med verdens tredje største uavhengige oljeforhandler, Trafigura. Tankanlegget skulle fjerne svovel fra skipslaster med et svært dårlig bensinprodukt kalt coker gasoline. Dette produktet skulle Trafigura selge videre som bensin i Vest-Afrika.

Eksplosiv blanding

Bensinproduktet ble renset på primitivt vis, ved hjelp av kaustisk soda og vann. Skipene fikk det rensede bensinproduktet om bord igjen. Avfallet fra rensingen, kaustisk soda, bensinrester og store mengder svovel, ble liggende igjen i Sløvåg. Det var dette som eksploderte i mai 2007.

I tillegg til å rense bensin for Trafigura, tok også Vest Tank imot et skipslast med svovelholdig avfall. Avfallet kom med skipet, Probo Emu.

Vest Tank hadde ikke tillatelse til å ta imot kautisk avfall og rense dårlig bensin, og Økokrim har etterforsket saken siden desember 2007. De besluttet nylig å ta ut tiltale mot styreformann i Vest Tank, Trond Emblem og to andre som arbeidet for tankselskapet.

I etterkant av ulykken anmeldte Statens Forurensingstilsyn Trafigura for ulovlig import av avfall med skipet Probo Emu. Økokrim har siktet selskapet, og denne saken er fremdeles under etterforskning.

Miljøskandale

Trafigura er også knyttet til en større forurensingsskandale i Elfenbenskysten. Tre måneder før Trafigura sendte avfall med Probo Emu til Norge, sendte selskapet søsterskipet Probo Koala til Elfenbenskysten med en tilsvarende last. Avfallet havnet på de åpne fyllingene i byen Abidjan. 100 tusen mennesker hevder de ble syke, og 12 døde. Trafigura har bekreftet at det var identisk avfall om bord i de to skipene, men har frem til i dag hevdet at det ikke var farlig avfall.

30 tusen innbyggere fra Abidjan har imidlertid gått til erstatningssøksmål mot Trafigura. Dette er det største massesøksmålet i britisk historie, og saken kommer opp for High Court i London den 6. oktober i år.

Bensinrensing i Sløvåg

Avfallet fra de to skipene, Probo Emu og Probo Koala, besto av kaustisk soda, store mengder svovel og bensinrester. Det var avfall som ble igjen etter at Trafigura hadde fjernet svovel fra det dårlige bensinproduktet. Selskapet utførte denne prosessen til sjøs, vest av Gibraltar, før de fikk avtale om å rense det i Sløvåg.

Dagen før eksplosjonen i 2007 ble Vest Tank kjøpt av det estiske oljeselskapet Alexela Logistics. Dette selskapet mottok alle skipslastene med bensin som var renset i Sløvåg, og på oppdrag fra Trafigura høynet de oktannivået før produktet ble solgt som bensin i Vest-Afrika. Alexela var den gang deleid av Trafigura.

I dag har Trafigura kjøpt hele Alexela, og planlegger å bygge opp en oljeterminal i Sløvåg, der de skal blande bensinprodukter.