Hopp til innhold

Mattilsynet vil legalisere slanger

Denne ulovlige slangen er allerede vanlig i Norge. Nå kan den i tillegg bli lovlig. – Dette har vi kjempet for i 15 år, sier lederen i Norsk Herpetologisk forening (NHF).

Kongepyton

Dette er en kongepytonslangen, Tigra. Hun bor i dag ulovlig på et soverom hos en helt vanlig småbarnsfamilie i Hordaland.

Foto: Hanne Hagen Rotnes / NRK

Reptiler og amfibier har tidligere vært lovlig i Norge, men ble forbudt i 1976. Likevel regner Norsk Zooforening med at det eksisterer omlag 100.000 ulovlige reptiler og amfibier i landet vårt.

LES HVORDAN SLANGEEIERNE HAR DET I DAG: Har ulovlige slanger på soverommet .

Mattilsynet anbefaler nå landbruks- og matdepartementet å legalisere reptiler og ambier. De skriver følgende i sin anbefaling;

«Med bakgrunn i vurderingen av dagens situasjon mener vi at visse arter reptiler og amfibier kan holdes som hobbydyr i private hjem uten større velferdsrisiko enn det som gjelder for andre tillatte arter.»

LES OGSÅ: Fant slange i leiligheten sin , Vil slippe slanger inn i hjemmet og Skal det være en slange?

Mattilsynet anbefaler nå departementet å tillate en såkalt postitivliste der artene de velger ut vil være de som eventuelt blir legalisert. Når det gjelder slanger, er ingen av de foreslåtte artene giftige.

Du kan selv bla gjennom hele listen med bilder og informasjon om alle de foreslåtte artene lenger nede i saken.

Maria Været Veggeland

Maria Været Veggeland.

Foto: Mattilsynet

– Mattilsynet har ikke lagt frem forslag om hvilke arter som eventuelt skal på listen, men vil i denne omgang bare få avklart av departementet om det er aktuelt med legalisering i første omgang, forteller Maria Været Veggeland i Mattilsynet.

Grunnen til at Mattilsynet ønsker et svar før de gjør noe mer, er at typisk frykt for denne typen dyr gjør at saken er svært omdiskutert.
– Vi har ikke vektlagt frykt i vår konsekvensutredning, men det er litt av grunnen til at man trenger en underveisavklaring fra departementet, sier Veggeland.

Vitenskapskomiteen har også kommet med innspill til den opprinnelige positivlisten, og blant annet anbefalt å ta bort klofrosk fordi den innbærer en viss smittefare.

– Dette er gode nyheter

Stein Ivar Ramberg er formann i Norsk Herpetogisk forening, og var med på å utforme positivlisten som ble overlevert Mattilsynet i august 2008.

– Da vi laget positivlisten tok vi hensyn til dyrevelferd, men var nøye med å ikke ta med reptiler som kan være farlige eller som vi mente at hadde potensiale for å etablere seg i norsk natur, forteller han til NRK.

Listen har blitt vurdert av eksperter i vitenskapskomiteen for mattrygghet (VKM) som har kommet med innspill og anbefalinger til Mattilsynet.

NHF: Dette må til for at listen skal fungere

Ramberg mener at det er viktig at det kommer et visst antall dyr på listen for at den skal være hensiktsmessig.

– Vi har bedt som 30 arter, og mener at det er uheldig dersom det blir under ti arter. Da vil ikke listen bli styrende for hvilke arter folk velger.

Han synes at dette er et viktig argument i tillegg til det Mattilsynet har vektlagt for å anbefale legalisering av et begrenset antall dyr.

Han er veldig spent på hvilke arter som eventuelt kommer med en i positivlisten dersom den blir vedtatt.
– Noen de foreslåtte artene på listen er kanskje litt for krevende for "hvermannsen", og derfor kommer de nok ikke med på listen, tror han.

Listen som er presentert her er fremsatt av NHF etter forespørsel fra Mattilsynet.

Innholdet som skulle vises her støttes dessverre ikke lenger.


– Dagens lov er urettferdig for zoo-bransjen

Svein A. Fosså er generalsekretær i Norske Zoohandleres Bransjeforening (NZF), og mener at dagens forbud er urettferdig mot hans bransje.
Det er irriterende at man gir en sånn gavepakke til til svenske butikker på grensen. Jeg vet om flere som spesialiserer seg på å selge til nordmenn, sier han til NRK.

Det er NZF som for omlag seks år siden beregnet antall reptiler i Norge til å være mellom 80.000 og 120.000 basert på salg av utstyr i norske dyrebutikker.

Han sier at hans bransje uten tvil taper penger på at Norge ikke tillater herptiler (amfibier og reptiler), og mange av kjøperne trekker til svenskegrensen for både selve dyret og utstyr.
– Vi taper penger, det er det ingen tvil om. Når du kjøper et dyr, handler du gjerne utstyr og fôr til ditt nye kjøp, og gjerne også til andre kjæledyr i samme slengen.

Svein A. Fosså

Svein A. Fosså i Norske Zoohandleres Bransjeforening.

Foto: Privat

Dersom departementet sier ja til legalisering kommer dette likevel til å ta tid. Da skal se nemlig velge hvilke arter som skal legaliseres.

Mattilsynet fikk i oppdrag av landbruks- og matdepartementet om å utrede spørsmålet om legalisering av et begrenset antall reptiler og amfibier (samlebetegnelse herptiler) for hold i private hjem, som oppfølging av Stortingsmelding 12 fra 2002-2003 om dyrehold og dyrevelferd i Norge.


I høyremargen ser du bare noen av sakene som NRK har skrevet om beslag og funn av ulovlige slanger og andre herptiler.

Er det på tide å tillate nordmenn å ha slanger, øgler, skilpadder og frosker?