Loddefjord må koke drikkevannet

Bergen tar i bruk reserve-vannkilder. Det betyr råd om vannkoking til 22.000 husstander.

Farlig drikkevann
Foto: Signe Dons/Scanpix


Byrådet har besluttet å ta i bruk Storavatnet og Osavatnet i vannforsyningen til byen. Det vil dekke rundt 15 prosent av døgnforbruket.

Kokeråd kommer

Bergen har hatt sin tørreste vinter på 100 år , og det er nå nedsatt en utvidet beredskapsgruppe for vannforsyning.

LES OGSÅ: Førti prosent når ikkje fram

Kommunen setter i verk tiltak nå, for å hindre en alvorlig vannmangel i sommer, opplyser kommunen på sine hjemmesider.

Byrådet har derfor vedtatt at reservekildene Storavatnet og Osavatnet tas i bruk, så snart dette er teknisk mulig, og det er sendt ut kokeråd og kokepåbud til aktuelle abonnenter.

15 prosent av døgnforbruket

Ved å ta i bruk disse kildene vil en oppnå en økt mengde vann på cirka 15.000 kubikkmeter vann. Dette tilsvarer 15 prosent av Bergens vannforbruk per døgn.

Storavatnet i Loddefjord vil forsyne rundt 22.000 husholdninger med vann.

Denne kilden er ikke i bruk til vanlig. Det betyr at det bare er mulig å desinfisere vannet med klor.

Dette er ikke effektivt mot parasitter (Giardia og Cryptosporidium).

LES OGSÅ: tørreste vinter på 100 år

Husholdninger i området vil få råd om koking.

Næringsmiddelbedrifter i området får påbud om koking.

Osavatnet blir behandlet

Bruk av Osavatnet i Gullfjellet vil ikke utløse kokeråd. Dette vannet behandles i Espeland vannbehandlingsanlegg.

Begge reservekildene er godkjent for bruk av Mattilsynet.