Hopp til innhold

Leger boikotter multidose – må sende viktige meldinger på faks

BERGEN (NRK): Hordaland legeforening ber medlemmene sine om å boikotte ferdigpakkede tablettpakker fordi bestillingene må gjøres via faks og post.

Multidose

MEDISINTRØBBEL: Posen med medisiner kommer automatisk ut av dispenseren, men på grunn av legenes boikott må hjemmesykepleierne oppsøke pasientene for å gi medisin.

Foto: Silje Thalberg / NRK

Denne uken kom det frem at det er oppdaget alvorlige feil i pakker med ferdigdoserte tabletter fra Norsk Medisinaldepot, og at feil på multidoseposene gjorde at flere ikke fikk medisin til riktig tid.

Nyheten forsterker synet som leger i Hordaland lenge har hatt på multidosesystemet. I januar skrev BT at Hordaland legeforening tok initiativ til boikott av dagens system. Blant annet må beskjeder fra legene om endringer i medisiner og doseringer gå via faks og post.

– Boikotten er en reaksjon på at man ennå ikke har klart å lage en e-reseptløsning for multidose, mens all annen reseptskriving skjer elektronisk, sier leder Gunnar Ramstad i Hordaland legeforening til NRK.

Leiar i Hordaland Legeforening, Gunnar Ramstad

HAR FÅTT NOK: – Vi må bli kvitt denne omstendelige og langsomme måten å kommunisere på, sier Gunnar Ramstad, leder av Hordaland legeforening og fastlege ved Fana legekontor.

Foto: Marion Solheim / NRK

Vil ikke bruke faks og brev

Hordaland legeforening er lei av at fastleger over hele landet fortsatt må bruke faks eller sende brev hver gang de skal oppdatere multidosen til en pasient.

– Det fører til et betydelig merarbeid. Det gjør det vanskelig å få oversikt og sikre at pasientene får korrekt medisinering.

Ved utgangen av februar hadde 29 leger i Bergen gitt beskjed om at de ikke lenger vil bruke multidoseordningen. Samtidig ble 71 pasienter utmeldt av ordningen.

Må oppbemanne

Boikotten har ført til travlere dager for hjemmesykepleierne, som må gå tilbake til ordningen med å legge medikamentene til de utmeldte pasientene i doseringsesker.

– Det blir mer arbeid for oss. For å være sikker på at det blir riktig, må to personer samarbeide om oppgaven. Boikotten har ført til at vi har måttet oppbemanne med et årsverk, forteller Hilde Heggelien, etatsdirektør for hjemmebaserte tjenester i Bergen.

Heggelien forstår at legene er utålmodige etter å få på plass en elektronisk løsning, men frykter at flere vil slutte seg til boikotten.

– Per i dag har vi 1500 pasienter i kommunen som får multidose. Om alle de går over til manuell dosering, vil det kreve 16 ekstra årsverk, sier Heggelien.

Hilde Heggelien

VIL HA ELEKTRONISK LØSNING: – Når den elektroniske løsningen er på plass og problemene er tatt hånd om, forventer vi at fastlegene vil benytte ordningen, sier Hilde Heggelien, etatsdirektør for hjemmebaserte tjenester i Bergen.

Foto: Even Norheim Johansen

– Vil ikke vente lenger

Ramstad mener at legene ikke kan ta ansvar for at arbeidsbelastningen til hjemmesykepleierne.

– Vi har blitt lovet en elektronisk løsning, og vi kan ikke akseptere å vente lenger. Tregheten i systemet gjør at det ikke er trygt, og behandlingen av personopplysninger er ikke tilfredsstillende, mener Ramstad.

Han får støtte fra lederen i Norsk forening for allmennmedisin.

– Vi har ventet på en elektronisk løsning siden 2013. Direktoratet for e-helse bør ferdigstille løsningen og sikre at alle leverandører bruker en elektronisk, sikker løsning, sier Petter Brelin.

Ny pilot til våren

Ved årsskiftet tok Norsk Medisinaldepot (NMD) over som multidoseleverandør i 72 kommuner. Sammen med Direktoratet for e-helse holder de på å teste multidose i e-resept.

Miriam Skåland

UNDER ARBEID: Direktoratet for e-helse brukte fjoråret til å teste ut et elektronisk system for multidose. – Vi må teste litt mer før systemet kan rulles ut, sier Miriam Skåland, strategidirektør i NMD.

Foto: Norsk Medisinaldepot

– Vi er i dialog med kommunen om oppstart av en pilot for leger i Bergen og håper å komme i gang i løpet av våren. Dersom dette går bra, vil flere legekontor fortløpende kobles på, sier Miriam Skåland, strategidirektør i NMD.

Hun skjønner godt at legene ikke vil bruke faks og brev.

– Dagens system er ikke godt nok. Vi skulle også ønske at vi allerede nå hadde en elektronisk løsning for multidose. Derfor blir det positivt for alle parter å få på plass et slikt system.