Hopp til innhold

Dressmann i Oslo og bonde på si

Det er ikke mulig å bygge veier ut av køproblemene, mener Lars Sponheim.

Lars Sponheim
Denne videoen er dessverre ikke tilgjengelig. Kontakt oss dersom du har spørsmål.

Venstres leder er 1. kandidat i Hordaland. Bonden fra Ulvik er blitt en rikspolitiker hele Norge kjenner.

Med to ministerposter på CVen er han også en av de mest erfarne stortingskandidatene fra Hordaland.

Når Lars Sponheim beskriver seg selv er han ikke beskjeden – han «gjenreiser» Norges eldste politiske parti.

– Bybanen må forlenges

– Hva mener du det er viktigst å ta fatt i innen helsevesenet i Hordaland?

– I Hordaland som i resten av landet gjelder det å styrke den lokale helse- og omsorgen kraftig. Det krever en velferdsreform med mer makt og ressurser til kommunene, som derfor må bli færre og større. I Hordaland ligger det til rette for det. Venstres velferdsreform er et bedre svar enn Regjeringens samhandlingsreform, som lander på kulen.

– Hva mener du må til for å løse køproblemene i Bergensområdet?

– Mer Venstre-politikk. Det er ikke mulig å bygge veier ut av disse problemene, så vi må ha en kraftfull kollektivsatsing som gjør det mulig for mange å la bilen stå. Venstre innførte belønningsordningen for byene, og den må styrkes. Bybanen må forlenges og utvides, også i andre retninger. Dobbeltspor Arna – Bergen vil også lette presset.

– Hva mener du om kraftlinjer gjennom uberørt natur?

– Det er Venstre imot og det standpunktet fikk vi støtte for i den forrige regjeringen. Vi må bruke kabel og sjøkabel for å verne viktige naturområder.

«Gjenreiser» Venstre

– Hva har vært avgjørende for DITT partivalg?

– Ideologi. Venstres kombinasjon av den personlige frihet og ansvaret for hverandre. Et samfunn bygd nedenfra, med utgangspunkt i individ, familie, lokalsamfunn. I motsetning til rød systemtro tredd nedover folks hoder. Og med sosial varme mot høyresidas kaldere holdninger.

– Hvilken sak er den viktigste for DEG å kjempe for de neste fire årene?

– Venstre som parti er mitt politiske prosjekt. Det gamle stolte partiet, som velgerne i Hordaland ga meg mandat til å gjenreise da de sendte meg på Stortinget i 1993. Det er så viktig for norsk politikk - og for så mange viktige saker - at det finnes et sterkt sosialliberalt parti i sentrum.

Fjernest fra SV og Frp

– Hva er viktigst for deg i valget av politiske samarbeidspartnere?

– Ideologisk og politisk slektskap. I Stortinget kan vi samarbeide med alle om vi har fellesskap i sak. Men i regjering – hvor man hefter for hverandre i alle saker hele tiden – er kravene høyere.

– Hvilket parti vil du helst samarbeide med på Stortinget?

– Ut fra det jeg har sagt over, kan Venstre samarbeide i regjering med andre sentrumspartier og Høyre. I Stortinget er vi oftest enige med de samme, men det kan være forskjellig fra sak til sak.

– Hvilket parti vil du samarbeide minst med?

– Fløypartiene SV og Frp er de som står oss fjernest i flest saker og i ideologisk grunnholdning.