Hopp til innhold

Kjemper mot «monstermaster»

Venstres 2. kandidat kjemper for liberalisme og mot kraftledninger i vestlandsnaturen.

Lars-Henrik Michelsen, leder Unge Venstre
Foto: Unge Venstre

Innholdet som skulle vises her støttes dessverre ikke lenger.

– Hva mener du det er viktigst å ta fatt i innen helsevesenet i Hordaland?

– Vi må begynne å prioritere de som trenger hjelp mest, ikke de som roper høyest. For Venstre er det en prioritet å gi de mange tusen rusavhengige i Hordaland verdighet og skikkelig hjelp. Det betyr blant annet ja til flere behandlingsplasser, sprøyterom og heroinassistert behandling. Gode lavterskeltilbud i kommunene innenfor psykisk helse er også veldig viktig.

Hva mener du må til for å løse køproblemene i Bergensområdet?

– Vi må gjøre kollektivtilbudet så godt at det blir mulig å velge vekk privatbilen. Det vil si flere og rimeligere bussavganger, forlenging av bybanen til Flesland og de andre bydelene og bygging av sammenhengende sykkelveier. Bergen er kåret til landets nest dårligste sykkelby, og det må vi gjøre noe med.

– Hva mener du om kraftlinjer gjennom uberørt natur?

– Det er jeg veldig skeptisk til. Akkurat nå kjemper vi i Venstre mot «monstermastene» som planlegges i naturskjønne Hardanger. Legg dem under jorden i stedet!

– Hva har vært avgjørende for DITT partivalg?

– Jeg valgte Venstre på grunn av ideologien, kombinasjon av individuell frihet og ansvar for fellesskapet. Venstre er det eneste sosialliberale partiet i Norge!

– Hvilken sak er den viktigste for DEG å kjempe for de neste fire årene?

– Det er mer penger og frihet til høyere utdanning og forskning! Et samfunn kan ikke gjøre en mer fremtidsrettet investering enn det.

– Hva er viktigst for deg i valget av politiske samarbeidspartnere?

– At de ikke står alt for langt fra meg politisk, og at de har et positivt menneskesyn.

– Hvilket parti vil du helst samarbeide med på Stortinget?

– På Stortinget er eg i utgangspunktet villig til å samarbeide med alle som kan sikre gjennomslag for Venstres engasjement for miljø, kunnskap og sosialt ansvar.

– Hvilket parti vil du samarbeide minst med?

– Frp og dagens tre regjeringspartier.