Hopp til innhold

Lagmannsretten sier ja til 23-årsgrense på utesteder: – Sjukt, mener vennegjengen

Tre ungdommer klaget på at de ikke fikk komme inn på utested. To rettssaker og en halv million kroner senere kommer de fortsatt ikke inn.

Kompisgjeng på bytur

FRUSTRERTE: Kompisgjeng på bytur i Bergen. Budsjettet er lavt, men aldersgrensen høy enkelte steder. Det får gutta til å reagere, forteller Sebastian Vallumrød (nederst til venstre).

Foto: John Inge Johansen / NRK

– Vi kan være soldater og vi kan kjøpe brennevin på polet, men vi får ikke gå ut på enkelte steder? Sjukt, spør du meg, sier Sebastian Vallumrød og får anerkjennende nikk fra de fire kompisene sine.

Kompisgjengen fra Bergen reagerer sterkt på en ny dom fra lagmannsretten, som kan få konsekvenser for utelivet over hele landet.

I dommen slås det fast at et utested på Hamar har lov til å operere med 23-års aldersgrense, så lenge utestedet har en saklig grunn til det.

Årsaken til at saken i det hele tatt havnet i retten, var tre klager på diskriminering på grunn av alder.

Mente aldersgrensen var lovstridig

Diskrimineringsnemnda, som har sitt hovedkontor i Bergen, gjorde vedtak om at Festiviteten på Hamar opptrådte i strid med loven når de nektet 18-åringene adgang.

De mente at aldersgrensene må settes i tråd med hvilken servering som utføres.

Med andre ord: 20-årsgrense dersom det serveres brennevin, og 18 år i andre tilfeller.

utesteder i Bergen

Haven skal ifølge ei kartlegging vurdere å høyne aldersgrensen til 23 år.

Foto: John Inge Johansen / NRK

Utestedet tok vedtakene til tingretten og vant fram, men nemnda valgte å anke saken til Borgarting lagmannsrett.

Nå har de nok en gang tapt, og utestedet kan fortsette med 23-årsgrensen.

– Bør få lov å oppleve alt vi kan

Vennegjengen i Bergen er misfornøyd med at det finnes så høye aldersgrenser.

Sebastian Vallumrød og kompisene har tjenestegjort sammen i forsvaret, og budsjettet de har på denne byturen er ikke spesielt høyt. Likevel mener de at de må kunne gå ut hvor de vil.

– Det er litt kjipt at vi nettopp har fylt 20, og så må vi bli tre år eldre. Vi er ferdig med å forsvare landet. Nå bør vi få lov til å oppleve alt vi kan.

Det er jo mange plasser som har 20 år også?

– Men nå har vi ventet i to lange år på å bli 20 år, så skal vi være nødt til å vente tre år til. Det er ganske mye når du er den alderen.

Vurderer anke

Sekretariatsleder Ashan Nishantha i Diskrimineringsnemnda sier de vil vurdere å anke kjennelsen inn for Høyesterett.

Foreløpig er det ikke en rettskraftig dom. Nå er neste steg å sette oss ned, og lese grundig Borgartings avgjørelse for å vurdere anke.

Ashan Nishantha

Ashan Nishantha er sekretariatsleder i Diskrimineringsnemnda.

Foto: Thor Brodreskift

Så langt har denne saken kostet over en halv million kroner for nemnda. Hvorfor er denne saken så viktig for dere?

Alle påstander om diskriminering og trakassering er viktig for oss. Det er derfor vi er til, og det er det vi er satt til å vurdere, sier sekretariatslederen.

Les også Utestad vann rettssak om 23-årsgrense: «Lovleg forskjellsbehandling»

Festiviteten på Hamar

Ikke frislipp av grenser

En kartlegging som Bergens Tidende har gjort på 21 utesteder i Bergen, viser at kun tre av dem har 18-årsgrense. De fleste har 20-årsgrense men tre av dem har økt, eller vurderer å øke aldersgrensen.

Avgjørelsen i lagmannsretten gjør likevel ikke at det er fritt fram for utestedene å sette den grensen de vil.

I utgangspunktet vil enhver rettsavgjørelse kun ha direkte effekt for dens parter. Men i jussen skal like tilfeller skal behandles likt. Når dette er endelig rettskraftig avgjort, må nemnda se på om det er forhold som skal justeres i nemndas praksis fremover, sier Nishantha.

Les også Anker dommen som tillater 23-årsgrense på utesteder

Festiviteten på Hamar

Lagmannsrettens avgjørelse handler om at 23-årsgrensen bare er én kveld i uken, og at det gjøres for å gi et variert utelivstilbud på Hamar.

I dommen står det:

«Det er ikke et isolert ønske om å ekskludere personer under 23 år. Formålet er å etablere en nattklubb for et eldre publikum, som en del av et større konsept. Lagmannsretten mener derfor at aldersgrensen på 23 år på lørdager har et saklig formål»

utesteder i Bergen, 18 års grense

ID: 18 år, et relativt uvanlig skilt i utelivet i Bergen, og godt innenfor det som diskrimineringsloven tillater.

Foto: John Inge Johansen / NRK

Lagmannsretten understreker at det må gjøres en konkret vurdering i det enkelte tilfellet. Den enkelte eier av utestedet må vurdere å ta risiko på seg selv hvis de ønsker å ha andre aldersgrenser, sier Nishantha i Diskrimineringsnemnda.

Les også Utestad vann rettssak om 23-årsgrense: «Lovleg forskjellsbehandling»

Festiviteten på Hamar

Ifølge Christian Vold, som er styreleder i Festiviteten Bar & Scene, mistet utestedet kunder da de senket aldersgrensen. Derfor gikk de til rettssak mot staten.

– Man er litt ydmyk i forhold til at man har staten som motpart, så vi var ikke på noen måte sikre på hvilken vei det ville gå. Jeg ble jo glad, sa Vold til NRK etter at de vant fram i tingretten.