Ordførere hardt ut mot KS-lederen

Kommuneorganisasjonen KS har ikkje lyttet nok til kommunene i striden om arbeidstiden til lærerne. Det mener en rekke ordførere NRK har snakket med.

John Opdal Odda

KRITISERER KS: Ordfører John Opdal i Odda er en av dem som går ut mot KS-leder Gunn Marit Helgesen. Han er ikke glad for de nye kravene til lærerne.

Foto: Simen Sundfjord Otterlei / NRK

KS krever at lærerne må fordele arbeidstiden sin over flere uker enn i dag, dersom rektorene ønsker det.

De ønsker at lærerne skal jobbe mer og få kortet ned ferien. Lærerorganisasjonene nekter plent og er villig til å gå til storstreik for å beholde ferien.

LES MER: Brudd i lærernes arbeidstidsoppgjør

Høyreordfører i Odda, John Opdal, er en av flere ordførere som er kritiske til KS. Han har over 30 år bak seg i skolen, både som lærer og skoleleder. Han er ikke glad for KS sitt krav om at lærerne skal måtte fordele arbeidstiden sin over flere uker i fremtiden.

– Jeg tror vi må spille på lag med lærerne for å få en god skole. Jeg tror ikke dette er den rette veien å gå. Dette provoserer lærerstanden ganske kraftig, sier Opdal.

Usikre på om KS har ryggdekning

Renate Møgster Klepsvik

– IKKE RETT VEI Å GÅ: Ordfører Renate Møgster Klepsvik mener KS må spille mer på lag med lærerne.

Foto: Austevoll kommune

Ein ringerunde til ordførere i Hordaland viser at mange er usikre på om KS har god nok ryggdekning ute i kommunene i denne saken. Ingen av dem NRK har snakket med har hatt spørsmålet oppe til politisk behandling.

Frp-ordfører Renate Møgster Klepsvik i Austevoll har òg bakgrunn som lærer og forstår at ordførere og lærere reagerer.

– Det er vel en grunn til at det er litt oppstandelse her. Vi burde kanskje se på nytt igjen på hva som er KS sitt mandat.

KS-leiaren er provosert

MENER KS HAR STØTTE: KS-leder Gunn Marit Helgesen sier lærerspørsmål blir diskutert jevnlig.

Foto: NRK

KS uenig i kritikken

KS-leder Gunn Marit Helgesen mener på sin side at kommunene har hatt flere muligheter til å komme frem med sin mening om lærernes arbeidstid.

– Disse spørsmålene tas opp med medlemmene på våre årlige strategikonferanser, sier Helgesen.

Hun føler KS har fått sterk støtte til disse spørsmålene når saken er blitt diskutert.

– Det er jo klart at når det slik som nå begynner å bli stormfullt og mye sterk ordbruk så kan man fort føle at dette har ikke jeg vært med på som en refleks. Jeg får imidlertid selv faktisk mange meldinger fra skoleiere- og ledere som ber oss om å stå på.

– Kommunestyrene burde blitt hørt

Jon Askeland

– BURDE VÆRT PÅ HØRING: Ordfører Jon Askeland i Radøy mener kommunestyrene burde vært trukket inn.

Foto: Roy Hilmar Svendsen

Jon Askeland er ordfører i Radøy for Senterpartiet. han er i utgangspunktet ikke kritisk å revurdere arbeidstidsavtalen med lærerne. Men også han mener KS har sviktet i forarbeidet.

Ikke siden 2009 har KS spurt kommunestyrene hva de mener om lærernes arbeidstid.

– Slik jeg ser det burde KS sendt saken ut på en større høring. På denne måten kunne vi fått til grundige debatter i kommunestyrene, før vi gikk videre med saken.