Hopp til innhold

Kryssar fingrane for lærdalslaksen

I Lærdal ventar ein no i spenning på effekten av surt aluminium mot Gyrodactylus salaris i Lærdalselvi. Behandlinga er no avslutta.

Lærdalselvi i regnver 14.9.2012

KJEMPAR: Lærdalselvi har fått si siste behandling med surt aluminium.

Foto: Jan Christian Jerving

Elva er ei av tre norske lakseelvar der den meir skånsame bruken av surt aluminium er blitt prøvd ut.

Om fem år får ein svaret på om Lærdalselvi er friskmeldt.

– Friskmeldingsperioden er alltid nervepirrande. Det skal bare ein overlevande parasitt til for at smitta kjem attende. Eg er glad for at NIVA fekk gjennomført behandlinga optimalt, og kryssar fingrane for at den har vore vellukka, seier seksjonsleiar Raoul Bierach ved Direktoratet for naturforvaltning til NTB.

Kosta 90 millionar

Lakseparasitten vart oppdaga i 1996 i elva som vert kalla «dronninga mellom lakseelvar». Sidan 2005 har gyrokampen kosta 90 millionar kroner berre i Lærdalselvi .

Tradisjonell behandling med rotenon tek livet av all fisk i elva, medan surt aluminium drep parasitten samstundes som den skånar vertsfisken.

I Lærdalselvi har ein prøvd ut ein kombinasjon av desse. Elva må vere smittefri i fem år dersom forsøket skal seiast å ha virket, skriv NTB.