Krever svar fra kunnskapsministeren om barnehagesikkerhet

– Dette må kunnskapsministeren løse raskt, sier Martin Henriksen (Ap). Departementet slår fast at foreldre skal være sikre på at barna har det trygt og godt i barnehagen.

Akasia Paradis barnehage

KRITISK: En et år gammel gutt ligger fortsatt kritisk skadet på Haukeland universitetssjukehus etter at han falt ut av vognen sin og ble hengende fast i en stropp.

Foto: Simen Sundfjord Otterlei / NRK

Det er en uke siden ulykken i barnehagen i Bergen, hvor en ett år gammel gutt falt ut av vognen sin og ble hengende fast i en stropp. Gutten ligger fremdeles på Haukeland universitetssjukehus med kritiske skader.

Siden den gang har NRK fått flere tips om andre hendelser hvor barn har ligget i vogn uten tilsyn. Blant annet en hendelse i en barnehage i Oslo i 2017, hvor en to år gammel gutt lå gråtende i en vogn i ti minutter, før han falt ut og ble liggende på bakken.

– Både jeg og andre foreldre blir bekymret når vi ser slike enkelthendelser, og NRK har avdekket at det mangler sentrale forskrifter og regelverk for tilsyn med barn under soving. Det må komme på plass så raskt som mulig, slik at alle foreldre føler trygghet når de sender barna i barnehagen, sier utdanningspolitisk talsperson Martin Henriksen (Ap).

Han mener det er behov for å oppdatere rutinene rundt ansattes ansvar for barn som sover i barnehagene. Denne uken sendte han skriftlig spørsmål til kunnskapsminister Jan Tore Sanner (H) hvor han ber regjeringen ta tak i dette.

Martin Henriksen

KREVER HANDLING: Utdanningspolitisk talsperson Martin Henriksen (Ap) krever at kunnskapsministeren må få på plass sentrale regler for tilsyn med barn som sover i barnehager.

Foto: Stortinget

– Vi mener at det er bekymringsverdig når de største kommunene og de største barnehageselskapene ikke har sentrale rutiner med tilsyn av barn når de sover, sier Henriksen.

Ingen krav til tilsyn av sovende barn

I dag finnes det nemlig ingen regler som sier at barn som sover i barnevogn skal ha tilsyn. «Forskrift for miljørettet helsevern i barnehage og skole» sier at barnehagene skal «drives slik at skader og ulykker forebygges», men inneholder ingen konkrete krav når det gjelder barn som sover.

Helsedirektoratets veileder til forskriften sier også lite om dette, utover at barn som sover utendørs i barnehagen lett må kunne ses innenfra.

Ifølge Helsedirektoratet er det vanskelig å lage konkrete rutiner for dette.

– Alle barnehager er forskjellige, og det er opp til dem å lage rutiner. Vi kan gi veiledning, men det er vanskelig å lage forskrifter som vil ivareta alle tenkelige situasjoner, sa Jakob Linhave, direktør for miljø- og helseavdelingen i Helsedirektoratet.

Barnehage Oslo

FALLER UT AV VOGNEN: Gutten (2) faller i bakken etter å ha grått i ti minutter uten tilsyn i barnehagen. Hendelsen skjedde i en kommunal barnehage i Oslo i november 2017.

– Ansvaret må tydeliggjøres

Etter ulykken i Akasia-barnehagen i Bergen, har flere barnehager over hele landet skjerpet sine interne rutiner.

Henriksen mener likevel at det er behov for et tydeligere regelverk fra sentralt hold.

– Ansvaret må tydeliggjøres. Det er selvfølgelig ulike rutiner i ulike barnehager, men at alle barnehagene har ansvar for å ha tilsyn med barna når de sover, og når de er ute og leker, det må være soleklart, sier han.

– Dette må statsråden løse raskt. Enten det er ved å gi beskjed til Helsedirektoratet om å endre forskriften, eller at de innfører andre regelverk for barnehagene, sier Henriksen.

Opprørt etter å ha sett video

Statssekretær Rikke Høistad Sjøberg i Kunnskapsdepartementet er opprørt etter å ha sett videoen NRK har publisert. Hun sier at foreldre skal være sikre på at barna har det trygt og godt i barnehagen.

Rikke Høistad Sjøberg

SLÅR FAST AT FORELDRE SKAL VÆRE TRYGGE PÅ AT BARNA HAR DET GODT: Rikke Høistad Sjøberg er statssekretær i Kunnskapsdepartementet.

Foto: Pressebilde

– Nok trygge og kompetente ansatte er viktig for å ivareta både sikkerhet, omsorg og god oppfølging av hvert enkelt barn. Derfor har vi økt kravet til antall barnehagelærere og innført et minstekrav til antall ansatte i barnehagene.

– Barna tilbringer en stor del av hverdagen i barnehagen, og de ansattes kompetanse, risikoforståelse og organisering av barnehagehverdagen er viktig for at barna skal være trygge og ha det godt, sier Høistad Sjøberg.

Hun peker på at kommunen har ansvaret for tilsyn med både private og kommunale barnehager, og kontrollere at disse følger reglene for helse, miljø og sikkerhet. I tillegg har foreldrene anledning til å varsle fylkesmannen og be om at de utfører tilsyn dersom de opplever at kommunen ikke følger godt nok opp.