Krev ekstraløyving for å få nattog i «koronasommaren»

Raudt krev ekstra løyving for at nordmenn som skal feriera i Noreg kan reisa med nattog. Verken på Bergensbanen eller Sørlandsbanen er det planlagt nattog denne sommaren.

FUiN3zTV3UM

OPPGITT: Bjørnar Moxnes meiner det er heilt feil tidspunkt å kutte ut nattoga i eit år der dei fleste nordmenn skal feriere heime.

Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten.

Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

– Det er jernbanepolitikk i bakvendtland. No har me ein sommar der nordmenn stort sett er nøydde til å feriera i Noreg. Me skal på Noregsferie alle mann. Då er det jo perfekt timing for å oppleva landet vårt på miljøvenleg vis og ta nattoget for eksempel til Bergen.

Det seier partileiar Bjørnar Moxnes i Raudt.

– Då må jo toga gå. Billettane må leggast ut for sal no, ikkje 1. juli. Folk planlegg jo ferien sin no, så dette hastar.

Moxnes krev at regjeringa straks gir ekstra pengar for å få nattoga på skjener snarast råd.

Verken Vy på Bergensbanen eller GoAhead på Sørlandsbanen har planar om å køyra nattoga denne sommaren.

Nattog til Oslo måtte snu

GÅR IKKJE: Vy har ikkje planar om å køyre nattoget mellom Bergen og Oslo i sommar.

Foto: Asle Hella / NRK

For få passasjerar

Begge selskapa seier dei har for få passasjerar til at dei kan køyra nattog i tillegg. Passasjertalet fall om lag 85 % på grunn av koronaepidemien.

På Nordlandsbanen blir det derimot nattog heile veka, på Dovrebanen fredag og søndag.

Desse strekningane vert 8. juni overtatt av det svenske selskapet SJ.

– Vy er hardt ramma av koronasituasjonen og eit dramatisk fall i passasjertalet, men samarbeider med Jernbanedirektoratet for å halda oppe eit godt nok tilbod, forklarer kommunikasjonssjef Nina Hauge Schage.

Ho legg til at natt-avgangane er særleg viktige på Nordlandsbanen for å ha togmateriell på plass til dagavgangane.

– Men også nattoget på Bergensbanen er mykje brukt, særleg når dagtoga er fulle, seier Schage.

Nina Hauge Schage er kommunikasjonssjef i Vy

PASSASJERSVIKT: Kommunikasjonssjef Nina Hauge Schage seier Vy gjerne vil sette opp att nattoga når passasjertalet kan forsvare det.

Foto: NSB

Korona-milliardar ikkje nok

Stortinget har hittil løyvd over 1,5 milliardar kroner i koronatiltak for å halda oppe togdrifta i år, men det har ikkje hindra at nattoga blir ståande.

Moxnes meiner dette blir heilt feil ein sommar der «alle» nordmenn skal feriera i heimlandet.

– Viss det til dømes trengst midlar for å få fleire reinhaldarar på toga, er det små summar som regjeringa og Stortinget må ordna raskt for å sikra at nattoga går.

Vy avviser at problemet er mangel på vaskepersonell.

– Dette handlar om at me nesten ikkje har passasjerar og derfor ikkje kan forsvara å køyra fleire tog. Når etterspurnaden tar seg opp, vil me svært gjerne starta nattoga att, seier Schage.

Nattoget på vei til Oslo

KUTTAR: Vy har innstilt alle nattog på Bergensbanen som følge av for få passasjerar.

Foto: Jon Rokseth

Gir ingen lovnader

Helge Orten, Høgre sin leiar i transportkomiteen på Stortinget, lovar ikkje ekstra midlar til nattoga, men håpar dei skal gå denne koronasommaren.

– Eg registrerer at SJ sikrar nattoga delvis, så eg oppmodar dei andre selskapa vurdera situasjonen fortløpande for å sjå om det er mogleg å køyra nattoga.

Orten får følge av nestleiar i MDG, Arild Hermstad, som rasar mot kutt i nattogtilbodet.

– Dette er heilt hårreisande. Når me skal opna opp att samfunnet er det å etablera miljøvennlege vanar viktig. Her går ein glipp av tidenes sjanse til å marknadsføra eit fantastisk tilbod til ferierande nordmenn, meiner han.

Mer om koronaviruset

Status Norge

Sist oppdatert: 08.07.2020
8947
Smittet
8
Innlagt
251
Døde