– For mine foreldre er det forferdelig tungt

Da barnevernet måtte ta hånd om de to små nevøene ble verken han, samboeren eller barnas besteforeldre vurdert som fosterforeldre.

En gutt opplever omsorgssvikt i heimen, men har ikke fått hjelp av barnevernet etter seks år.

BLE IKKE VURDERT: Onkel, tante og besteforeldre ble ikke vurdert som fosterforeldre da nevøene måtte skilles fra foreldrene. (ILLUSTRASJONSFOTO)

Foto: Eivind Aabakken / NRK

Hvis barn må skilles fra sine foreldre, har barnevernet i elleve år vært pålagt å alltid undersøke om de kan bo hos egen slekt. Men ingen sjekker om barnevernet gjør det.

En onkel NRK har snakket med opplevde at nevøene hans ble tatt hånd om av barnevernet. En avgjørelse han støtter. Men at han og samboeren, og barnas besteforeldre skulle få avslag på å være fosterhjem, forstår han ikke.

– Det må jo være en fordel å fortsatt kunne ha den kontakten og omsorgen man kan få gjennom øvrig familie. I alle fall når barna har et bra forhold til onkel, tante og besteforeldre, sier han.

– Ble sjokkert da nevøene ble splittet

Sjokket ble enda større når de fikk vite at nevøene hadde blitt plassert i hvert sitt fosterhjem.

Jeg er skeptisk til at dette kan være det beste for barna. Jeg synes det er merkelig.

Anonym onkel

– Vi ble sjokkert da vi fikk vite at de ble splittet. Jeg er skeptisk til at dette kan være det beste for barna. Uvissheten rundt vurderingen som er gjort, er vanskelig å leve med. Spesielt for mine foreldre. De synes det er forferdelig tungt, forteller han.

Overfor NRK understreker barnevernet i den aktuelle kommunen at verken barnas onkel eller besteforeldre er funnet uegnet som fosterforeldre. Men ut fra en helhetsvurdering av barnas beste, er de ikke blitt vurdert.

Bare hver femte bor hos slekt

I 2004 ble barnevernet lovpålagt å alltid undersøke om noen i slekten kan være fosterhjem for barna, før de blir plassert hos fremmede. Det året bodde bare hvert femte fosterbarn hos slektninger eller andre i barnas nære nettverk.

Men ingen påser at de følger dette pålegget.

Her må man få en annen praksis, og sørge for at familien i alle saker blir vurdert

Kjersti Toppe

Fortsatt bor bare hvert femte fosterbarn hos slekt. Dette til tross for at både norsk og internasjonal forskning viser at barn har best av å vokse opp hos slektninger, hvis de må skilles fra foreldrene sine.

– Familien må alltid bli vurdert

Kjersti Toppe

– MÅ VURDERE FAMILIEN: – Vi må sørge for at familien i alle saker blir vurdert, sier Kjersti Toppe (Sp), nestleder i helse- og omsorgskomiteen på Stortinget.

Foto: Vågenes, Hallgeir / VG

Det er fylkesmennene som har ansvar for tilsyn med barnevernet. Men de fører ikke noe systematisk tilsyn med om barnevernet overholder plikten sin til alltid å vurdere slektsplassering.

– Slik barnevernet er organisert må fylkesnemnda se til at dette er gjort. De må sette krav til at familie og nært nettverk alltid er vurdert, sier Kjersti Toppe, nestleder i Stortingets Helse- og omsorgskomite.

– Når det er forskriftsfestet er det også alvorlig om dette ikke blir gjort. Her må man få en annen praksis, og sørge for at familien i alle saker blir vurdert, mener Toppe.

– Tilsyn reparerer ikke skaden

Etter NRKs omtale av «Amalie»-saken, der en fire måneder gammel baby ble akuttplassert hos fremmede uten at besteforeldrene var spurt, åpnet fylkesmannen i Hordaland tilsyn.

Fylkesmannen kom til at loven ikke var brutt i denne saken , men at den avdekket en sårbarhet i barns rettssikkerhet.

Øystein Breireim Jacobsen

– BØR SIKRE VURDERING: – Det er fylkesnemndene som bør sikre at barnevernstjenesten har vurdert familieplassering, mener Øystein Breirem Jacobsen hos Fylkesmannen i Hordaland.

Foto: Leif Rune Løland / NRK

– Når vedtaket først er fattet og barnet plassert, er den eventuelle skaden skjedd, sa Øystein Breirem Jacobsen hos Fylkesmannen.

Lager ny barnevernlov

Alle vedtak om å skille barn fra foreldrene sine skal godkjennes av Fylkesnemnda for barnevern og sosiale saker. – Derfor er det også fylkesnemndene som bør sikre at barnevernstjenesten har vurdert familieplassering, sa Breirem Jacobsen.

Men en slik kontroll gjøres ikke i dag, sier direktør for fylkesnemndene, Pernille Pettersen Smith.

– Om fylkesnemnda skal ha en slik rolle i fremtiden, bør tas opp av lovutvalget som arbeider med forslag til ny barnevernlov, sier Pettersen Smith.