Kommunen privatiserte Odas skolevei. Nå frykter familien at de må flytte

SAMNANGER (NRK): Leddgiktrammede Oda Stien Totland (9) har krav på drosje for å komme til skolen. Nå nekter kommunen å brøyte veien lenger.

Oda Stien Totland

LEI SEG: Oda Stien Totland (9) liker ikke at hun trolig må flytte. – Da må jeg flytte bort fra alle vennene mine, sier hun.

Foto: Lars Christian Wallace / NRK

– Det er hårreisende, sier Jan E. Juvik, som er en av fem fastboende langs Nyutløtræveien i Samnanger i Hordaland.

Den rasutsatte veien har vært til besvær for hytteeiere og fastboende. Veien er vanskelig å brøyte, og ifølge Samnanger kommune for kostbar å holde fri for snø.

Kommunen mener veien er for rasfarlig til å brøytes, og at den krever oppgradering. I budsjettforslaget for 2017 lå brøyting og vedlikehold inne, men under behandlingen i kommunestyret ble den bortprioritert.

Kommunen privatiserte i stedet veien, og lovet 200.000 kroner som startkapital til et privat veilag.

Det betyr at det ikke lenger er et kommunalt ansvar å brøyte veien, og at beboerne langs veien selv må stelle i stand vedlikehold og brøyting. 200.000 strekker ikke til når veien er i så dårlig stand, mener beboerne.

– Det blir ikke å flytte til et annet sted i kommunen. Da blir det å flytte ut. Å bli behandlet på denne måten, kan vi ikke godta lenger, sier Jan Juvik.

Samnanger kommune valgte å privatisere den rasutsatte skolevegen til Oda (9).

PRIVAT: I husene i enden av veien bor det fem mennesker. Det er også noen hytter i tilknytning til veien. Nå må brukerne selv organisere med vedlikehold og brøyting.

Oda (9): – Ikke glad for å flytte

Oda (9) har leddgikt og rett på drosje til skolen. Det er ikke alltid at den kommer fram på grunn av veiforholdene.

Familien varsler nå at de vil flytte fra kommunen hvis veien forblir privat.

Det opprører datteren.

– Det er jeg ikke glad for. Da må jeg flytte bort fra alle vennene mine, sier Oda Stien Totland.

Naboer fortviler over privatisering av vei i Samnanger

FORTVILER: Beboerne fortviler over situasjonen, og varsler at de vil flytte fra kommunen.

Foto: Øyvor Bakke / NRK

Ordfører: – Vi har lov

Ordfører i Samnanger, Knut Harald Frøland, sier derimot at de har full mulighet til å privatisere veien.

– Jeg ser ingen stridighet med loven i dette vedtaket. Jeg tror ikke at Samnanger kommune vil komme noe særlig bedre ut økonomisk. Samtidig er dette situasjonen, og det må vi forholde oss til, sier Frøland, som representerer Bygdelista.

Veien ble vedtatt privatisert med minst mulig margin i kommunestyret, elleve mot ti stemmer.

– Blitt mer vanlig

Advokat Linn Vårhus Sørhaug har skrevet bok om veiprivatisering, og sier at kommuner har rett til å velge å privatisere veier.

– Det har blitt vanligere at kommunale veier privatiseres. Rent juridisk er det lov. Det blir gjort konkrete vurderinger, og hvis det er personer med nedsatt funksjonsevne, folk som trenger hjemmesykepleie eller at skolebusser går der, er tendensen at kommunene ikke velger å privatisere. Det er derimot ingenting i loven som sier at de trenger å forholde seg til det.