KODE vil samarbeide

Kunstmuseet KODE i Bergen er positive til invitasjonen frå Jølster kommune om eit samarbeid om kunsten til Nikolai Astrup. Ordførar Oddmund Klakegg (Sp) vil trekkje Astruptunet ut av Musea i Sogn og Fjordane og bli ein del av KODE i Bergen. Bakgrunnen er misnøya med museumsdrifta i fylket.

Soleienatt av Nikolai Astrup
Foto: Grev Wedels Plass Auksjoner