– Færrest mulig reguleringer

Fremskrittspartiets 3. kandidat i Hordaland ønsker minst mulig forbud.

Karin Woldseth
Foto: Bjørnflaten, Thomas / SCANPIX

– Hva mener du det er viktigst å ta fatt i innen helsevesenet i Hordaland?

– Det viktigste er å få orden på skjevdelingen, og sørge for at Helse Vest slipper å nedbemanne og stenge avdelinger i fremtiden. I tillegg håper jeg at sykepleiere og hjelpepleiere kan få et skikkelig lønnsløft.

– Hva mener du må til for å løse køproblemene i Bergensområdet?

– Bygge ut infrastrukturen, avvikle bompenger og få Ulrikstunnelen på plass.

– Hva mener du om kraftlinjer gjennom uberørt natur?

– Disse bør bygges på en slik måte at de ikke berører natur, mest ned i bakken.

– Hva har vært avgjørende for DITT partivalg?

– Jeg tror på enkeltindivitets rett til selv å bestemme. Færrest mulige reguleringer og forbud. Derfor Frp.

– Hvilken sak er den viktigste for DEG å kjempe for de neste fire årene?

– Eldreomsorg, rusomsorg og at menneskerettighetene blir overholdt her i landet.

– Hva er viktigst for deg i valget av politiske samarbeidspartnere?

– At vi får gjennomført flest mulig av våre egne kjernesaker.

– Hvilket parti vil du helst samarbeide med på Stortinget?

– Høyre.

– Hvilket parti vil du samarbeide minst med?

– Ap og Sv.