Høy oljepris kan forsinke asfaltering av 18.000 kilometer vei

SUND (NRK): Høy oljepris og en sterk dollar har presset prisen på asfalt til himmels. Det kan føre til at mange norske fylkesveier må vente på utbedring.

Asfalt

VEDLIKEHOLD: 18.200 kilometer med fylkesveier lik denne på Sotra i Sund kommune venter på ny asfalt.

Foto: Christian Lura / NRK

– Denne veien har blitt lite vedlikeholdt siden den ble bygd. Kun lapping med asfalt, sier Knut Magne Høyland.

Han bor langs fylkesvei 555 ved tettstedet Høyland, sør i Sund kommune.

Strekningen er kun én av 18.200 kilometer med norsk fylkesvei som venter på ny asfalt.

Knut Magne Høyland

AVVENTENDE: Knut Magne Høyland bor ved fylkesvei 555. Siden veien ble bygd har det vært lite vedlikehold av veien, forteller han.

Foto: Christian Lura / NRK

Tall fra 2017 viser et stort etterslep på vedlikehold av fylkesveiene rundt om i landet.

Øverst på statistikken troner Nordland med 1934 kilometer med dårlig eller svært dårlig asfalt. Like bak følger Troms, mens de to vestlandsfylkene Hordaland og Sogn og Fjordane er hakk i hæl.

De to fylkene har over 3000 kilometer med dårlig eller svært dårlig dekke.

– Det er ikke noe trivelig å kjøre her, nei, sier Høyland.

Se hele oversikten her:

Kan utsette asfaltering til neste år

Tidligere denne uken kostet et fat nordsjøolje 662 kroner, skriver E24. Kombinasjonen av en svak krone og høy oljepris har skrudd oljeprisen opp, bemerker Kristoffer Lomholt i Danske Bank til nettstedet. Prisen er nå kun 11 prosent lavere enn den var før kollapsen i 2008.

Men det er dårlig nytt for etterslepet på norske veier. Høy oljepris og en sterk dollar gjør at asfalten har blitt dyrere. Det kan føre til at etterslepet til flere milliarder kroner, kan ta lengre tid.

– I år er den stigningen vært høyere enn vi har forutsett. Det kan gjøre at vi må justere på planen og skyve ny asfaltering til neste år, sier prosjektleder Harald Midtun i Statens vegvesen. Han har ansvaret for asfaltering i Hordaland.

Harald Midtun, prosjektleder i Statens vegvesen

KAN UTSETTE: Dyr asfalt kan føre til at Statens vegvesen må utsette asfaltering av fylkesveier til neste år, sier prosjektleder Harald Midtun.

Foto: Christian Lura / NRK

– Krevende for folk i distriktet

Med sprengte budsjetter må Statens vegvesen prioritere hardt. Det betyr at de mest trafikkerte veiene får ny asfalt først, mens fylkesveiene i distriktet må vente.

Det mener fylkesordføreren i Hordaland er en dårlig idé.

– Det er krevende fordi folk bor langs fylkesveiene, det er der ungene våre ferdes og det er veiene som benyttes av næringslivet til deres transporter. Å utsette vedlikehold av fylkesveiene er ingen god strategi, sier fylkesordfører i Hordaland, Anne Gine Hestetun (Ap).

Asfalt

ETTERSLEP: En rapport fra Statens vegvesen i 2013 viste at det vil koste mellom 45 og 75 milliarder kroner å reparere fylkesveinettet i Norge. Samferdselsdepartementet forteller NRK at dette etterslepet har blitt redusert de siste årene.

Foto: Christian Lura / NRK

Det har sin naturlige forklaring, forklarer prosjektlederen i Statens vegvesen.

– Årsaken til etterslepet er en underfinansiering i flere år, forklarer Midtun.

En utregning NRK utførte i 2017 viste at det samlede behovet til drift og vedlikehold av fylkesveinettet er 10,8 milliarder kroner årlig. Fylkeskommunene brukte i 2015 8,4 milliarder på veiene, en underdekning på 2,4 milliarder kroner.

Men fylkeskommunen ved fylkesordfører Hestetun skylder på staten.

– Den dagen vi får like mye til vedlikehold av fylkesveiene som andre får til riksveiene, kan vi ta den diskusjonen, sier Hestetun.

Statssekretær Tommy Skjervold i Samferdselsdepartementet sier til NRK at fylkesveiene er fylkenes ansvar, og at etterslepet på landsbasis er redusert de senere årene.