Uvisst når Hardangerbrua kan åpne

Åpningen av Hardangerbrua kan bli utsatt i to måneder. Det kan gi millioner i tapte inntekter for broselskapet.

Siste del av Hardangerbrua

LANDETS LENGSTE: Hardangerbrua skal blir landets lengste hengebro. Bildet viser da siste broseksjon ble heist på plass i høst.

Foto: Arnstein Karlsen

Etter planen skal det som blir Norges lengste hengebro åpne 29. juni neste år. Men Statens vegvesen er nå ikke sikre på når broen faktisk vil stå klar.

Usikker vinter i vente

Det uforutsigbare vinterværet gjør at Statens vegvesen nå også planlegger for en senere åpningsdato.

– Nå går vi inn i en årstid som kan bety vansker med vær og vind. Får vi store utfordringer på det så kan vi måtte velge en annen åpningsdato, sier prosjektleder Bente Johnsen Aase i Statens vegvesen.

Det er planlagt folkefest i forbindelse med åpningen, men planleggerne vet ikke hvilken dato festen blir på. Ved siden av den egentlige åpningsdatoen jobbes det med å kunne flytte festen til sensommeren.

Det planlegges nå også for en alternativ åpningsdato 31. august.

LES OGSÅ: Siste bit av Hardangerbrua faller på plass

Kan miste millioner i turistinntekter

Dersom åpningen blir flyttet til denne datoen kan det gi millioner i tapte inntekter for broselskapet, som skal drive Hardangerbrua. De vil da miste bompengekronene for en hel sommermåned og den tilhørende turisttrafikken.

Det er ennå ikke bestemt hva det vil koste å kjøre over den nye broen i Hardanger, men broselskapet har gått inn for en pris på 150 kroner for personbiler og 500 kroner for tungtrafikk.

Tar en utgangspunkt i trafikktallene på fergesambandet på den samme strekningen i 2011, dreier det seg i så fall om inntekter opp mot tre millioner kroner.

LES OGSÅ: 370 tonn løftast frå fjorden

Krysser fingrene for fint vær

Statens vegvesen håper i det lengste at broen ikke blir utsatt.

– Det kan bli august, men vi håper at vi ikke skal være nødt å ta den alternative datoen, sier Aase.

Først i februar vet Statens vegvesen når endelig åpningsdato for broen blir.