Grassat

«Grassat» kommer av lavtysk «grassieren», som betydde «å herje», «rase rundt», men opprinnelig kom ordet fra latin.

I norsk brukes det i dag ofte som et adverb med betydningen «svært», «voldsomt», «enormt» - for eksempel «Det klør grassat». Men vi bruker også verbet «grassere» - herje, husere, rase, holde leven med.