Vil ha statlig likelønnspott

Gina Barstad ble politisk aktiv gjennom fredsdemontrasjoner. Nå vil hun heve lønna i kvinnedominerte yrker.

Gina Barstad
Foto: SV (CC)

Innholdet som skulle vises her støttes dessverre ikke lenger.
– Hva mener du er det viktigste å ta fatt i innen helsevesenet i Hordaland?

– Skjevdelingen mellom hels må rettes opp og de mange kvinnene må sikres en bedre og mer rettferdig lønn.

– Hva mener du må til for å løse køproblemene i Bergensområdet?

– Færre må gjøre sin daglige reise med bil. Busstilbudet må bli bedre med blant annet sammenhengende kollektivfelt. Og de bør innføres rushtidsavgift, når et bedre kollektivtilbud er på plass. Vår visjon er bybane til alle bydeler.

– Hva mener du om kraftlinjer gjennom uberørt natur?

– For en ny nasjonal politikk, som sikrer at sårbare landskap blir vernet og at det blir brukt langt mer sjøkabel.

– Hva har vært avgjørende for DITT partivalg?

– Fredsaktivisme. Deltok aktivt under Irak-demonstrasjonene 15. februar 2003.

– Hvilken sak er den viktigste for DEG å kjempe for de neste fire årene?

– En rettferdig lønn for kvinner (likelønn)! En statlig likelønnspott vil kunne bidra til et lønnsløft for de kvinnedominerte yrkene.

– Hva er viktigst for deg i valget av politiske samarbeidspartnere?

– Nei til privatisering.

– Hvilket parti vil du helst samarbeide med på Stortinget?

– Arbeiderpartiet og Senterpartiet.

– Hvilket parti vil du samarbeide minst med?

– Fremskrittspartiet og Høyre.