Hopp til innhold

Frykter lange køer når 21- og 22-åringer skal få halv tannlegeregning

Halv tannlegeregning for de yngste 20-åringene kan føre til lange køer til de offentlige tannlegestolene. – Trenger flere klinikker og folk, sier tannlegeforeningen.

22 år gamle Solveig Fredheim Blindheim og 25 år gamle Vilde Nesbakk studerer til å bli tannleger i Bergen.

PERLERAD: Det er lite å pirke på for Solveig Fredheim Blindheim (22), når hun tar en kikk inn i munnen til medtannlegestudent Vilde Nesbakk (25). De ønsker at flere unge skal ha råd til å gå hyppigere til tannlegen.

Foto: Linnea Skare Oskarsen

Halvparten av 21- og 22-åringenes tannlegeregninger skal i år dekkes av staten.

Det er ett av kravene i SVs tannhelsereform, som partiet vant gjennom i budsjettforhandlingene med regjeringen.

Fylkene har blitt tildelt 168 millioner kroner for å dekke de ekstra utgiftene.

– Dette er de første ressursene, så må vi jobbe videre for å gjøre tannhelsetjenesten tilgjengelig for flere aldersgrupper i landet, sier SVs helsepolitiske talsperson Marian Hussein.

Behandlingen på halv pris må skje i den offentlige tannhelsetjenesten.

Men bare tre av ti tannleger som er registrert i Den norske tannlegeforeningen, jobber i den offentlige tannlegehelsetjenesten.

Dette gjør at det blir trangt om plassen i de offentlige tannlegestolene, frykter Heming Olsen-Bergem, president i tannlegeforeningen.

– De trenger nye klinikker og flere folk for å gjøre denne jobben, sier han.

Heming Olsen-Bergem er president i Den norske tannlegeforening.

PEKER PÅ SAMARBEID: President, Heming Olsen-Bergen i Den norske tannlegeforeningen, tror det offentlige må samarbeide med private klinikker for å løse kapasitetsutfordringene.

Foto: Sverre Lilleeng / NRK

Krav på time i studieby

Det er i de store studentbyene presidenten frykter det blir særlig lange køer.

Rett i underkant av 135.000 21- og 22-åringer er folkeregistrert i Norge. Flesteparten av disse bor i de største byene, viser tall fra SSB.

  • Oslo: 17.749
  • Bergen: 8969
  • Trondheim: 7286

Men man må ikke være folkeregistrert i byen man bor i for å ha krav på tannlegetime. Det gjør studentbyene særlig utsatt, mener tannlegeforeningen.

I Vestland opererer man med omtrent 7500 totalt.

Antallet kommer på toppen av gruppene som fylkeskommunen har et lovpålagt ansvar for, som barn opp til 18 år, psykisk utviklingshemmede, langtidssyke og uføre i institusjon eller hjemmesykepleie.

Bekymret for kø

Derfor skaper tiltaket glede, men også bekymring hos tannlegestudentene, Solveig Fredheim Blindheim (22) og Vilde Nesbakk (25) i Bergen.

De vet godt hvordan dårlig studentøkonomi kan få jevnaldrende til å frykte tannlegeregningen.

– Det er kanskje ikke denne gruppen som trenger mest behandling, men forebygging og å kunne bli fulgt opp fra tidlig alder er viktig, sier Nesbakk.

– Det er et skritt i riktig retning, men jeg er bekymret for om det kan gå på bekostning av folk som trenger tilbudet mer, sier Blindheim.

Olsen-Bergem i tannlegeforeningen, tror den offentlige tannhelsetjenesten trenger bistand for å takle den økte pågangen i de store byene:

– Vi har pekt på en mulighet for at man kan samarbeide med privat sektor, sier han.

22 år gamle Solveig Fredheim Blindheim og 25 år gamle Vilde Nesbakk studerer til å bli tannleger i Bergen.

KLARE: Tannlegestudentene Solveig Fredheim Blindheim (22) (t.v.) og Vilde Nesbakk (25), ønsker å ta imot flere unge pasienter, så lenge det ikke går utover andre sårbare grupper.

Foto: Linnea Skare Oskarsen

Ønsker mer forutsigbarhet

Fylkeskommunen skal formelt vedta budsjettet 15. mars.

– Dette er et ansvar som ligger hos den offentlige tannhelsetjenesten. Innleie av private i denne sektoren er til nå ikke praktisert, sier fylkesordfører i Vestland Jon Askeland (Sp).

Men hvordan fylkeskommunen praktisk skal rulle ut tilbudet til den unge gruppen og når det skal skje, er foreløpig ikke bestemt.

Askeland vektlegger at unge har god tannhelse og at det offentlige er klare på å ta på seg oppgaven. Men det avhenger av mer stabile rammer:

– Vi er veldig klare til å møte disse nye kundene våre, men da må vi etter all sannsynlighet oppbemanne og da er vi avhengige av at den potten blir permanent. Det er jo mer krevende å møte nye kundegrupper hvis vi ikke har sikkerhet for økonomien fremover, sier han og legger til: .

– Hvis ikke blir det en prioritering mellom de gruppene vi har ansvar for og den kapasiteten som vil være tilgjengelig.

Jon Askeland

- KREVER OPPBEMANNING: Fylkesordfører i Vestland, Jon Askeland, fra Senterpartiet, er positiv og sier tannlegene står klare. Uten varige midler, er han imidlertid bekymret for kapasiteten.

Foto: Paul André Sommerfeldt