Frykter at flere kommuner nå vil drepe svaner

Norsk Ornitologisk Forening mener at beslutningen om å avlive svanen «Havnesjefen» i Os, vil få andre kommuner med svaner til å gjøre det samme.

Havnesjefen

SKAL AVLIVES: Landbrukskontoret i Bjørnefjorden har vedtatt å avlive fuglen.

Foto: Espen Hatlestad / NRK

– Det kan nok bety at det blir lettere for andre kommuner å gjøre det samme. Det er vi i Norsk Ornitologisk Forening bekymret for.

Arild Breistøl kjenner godt til «Havnesjefen» i Os, og har vært aktivt deltakende i debatten om hva svanens skjebne skal bli. Landbrukskontoret i Bjørnefjorden besluttet mandag at svanen måtte avlives etter at den angrep en barnehagejente fredag.

Avlivingen tror de at kan være et påskudd for andre kommuner som også har svaner hos seg.

– Det er kanskje andre svaner som oppfører seg slik svaner skal – at de er aggressive mot inntrengere. Hvis det da er lett å få fellingstillatelse på de og, mener vi at det vil være feil, sier Breistøl.

Arild Breistøl

FRYKTER: Arild Breistøl i Norsk Ornitologisk Forening frykter at avgjørelsen om å avlive svanen, kan få andre kommuner til å gjøre det samme.

Foto: Stian Røkenes / NRK

Flere aggressive svaner i fylket

Ifølge Breistøl er det flere kommuner i Hordaland som også har svaner med aggressive tendenser.

– Det er blant annet en svane som hekker på Våge på Tysnes, som viser litt av de samme adferd som Havnesjefen. Den flyr rett mot båtene som nærmer seg der den hekker. Vi har helt sikker noen nedover på Stord og Bømlo som kanskje også oppfører seg på samme måten, sier han.

Landbrukskontoret i Bjørnefjorden åpnet i går for å la «Havnesjefen» leve. Frode Storetvedt fra Tysnes kan ta imot svanen, dersom han får alle papirene i orden. Både Miljødirektoratet og Mattilsynet må godkjenne svaneflyttingen.

Hvis det ikke ordner seg, står fellingsvedtaket ved lag.

– Vi håper at Os kommune lar Havnesjefen leve, og heller informerer folk om hvordan de skal oppføre seg i nærheten av svanen, mener Breistøl.

Havnesjefens familie

FAMILIE: «Havnesjefen», her sammen med barna sine, har fått dødsdommen.

Foto: Espen Hatlestad / NRK

Landbrukssjef bekymrer seg ikke

Landbrukssjef i Bjørnefjorden, Øystein Svalheim, mener at de som kommune ikke kan tenke på hva andre kommuner gjør når de forholder seg til naturmangfoldsloven som fellingsvedtaket er bygget på.

Loven gir kommunen hjemmel til å avlive den fredede knoppsvanen dersom den utgjør en fare for mennesker.

– Jeg mener at det vedtaket vi har gjort og nå eventuelt den alternative løsningen som kanskje kommer opp er vurdert såpass nøye at vårt vedtak er jeg ganske trygg på. Om andre kommuner velger å gå for den samme løsningen, så må de gjøre sine vurderinger. at det vi har gjort skal skape noen presedens for andre kommuner, ser ikke jeg på som noe problem vi trenger å bekymre oss for, sier Svalheim.