Hopp til innhold

Fryktar Hordfast blir nedprioritert

16 ordførarar og kommunar i heile Sunnhordland og på Haugalandet har signert eit opprop der dei understrekar kor viktig dei meiner det er å prioritera Hordfast i neste Nasjonal Transportplan (NTP). I ei pressemelding frå Sunnhordlandsrådet og Haugaland Vekst skriv dei at det er fare for at prosjektet ikkje kjem med i neste NTP.

Ny NTP skal leggjast fram før påske.