Hopp til innhold

Førdefjord-saken sendes til Efta-domstolen

Saken dreier seg om tillatelsen gruveselskapet Nordic Mining har fått av staten til å dumpe 170 millioner tonn gruveavfall i Førdefjorden. Miljøvernorganisasjonene mener det vil være til fare for livet og biomangfoldet i den nasjonale laksefjorden. I Efta-domstolen vil man blant annet se på hvorvidt tillatelsen til å dumpe gruveavfall strider med EUs vanndirektiv.

– Vi veldig glade for at lagmannsretten vil gi saken en skikkelig behandling gjennom Efta-domstolen. Det gir håp om at vi skal kunne hindre gruvedumping og forurensning av norske fjorder, sier Truls Gulowsen, leder i Naturvernforbundet.

Det er ventet at saken kommer til behandling i Efta-domstolen i løpet av høsten 2024. Siden Norge ikke er EU-medlem vil domstolen bare gi en rådgivende uttalelse om hvordan regelen skal forstås, og ikke komme med en dom.

Une Bastholm, stortingsrepresentant for MDG, sier til NRK at nyheten tenner håp for Førdefjorden.

– Å plassere et gigantisk sjødeponi i en levende og produktiv fjord er en utdatert og skadelig metode som bør legges død en gang for alle. Nå krysser vi fingrene for at miljøbevegelsen vinner frem med sin sak, sier Bastholm.

I januar i år tapte miljøbevegelsen søksmålet mot staten. Da ble det gitt løyve til selskapet Nordic Mining å deponere gruveavfall i Førdefjorden.

Ekspertene er fremdeles uenige om de faktiske miljømessige konsekvensene av fjorddeponi.

GRUVE-FJORDDEPONI2-180923S-SF