Fjord1 mener dette bildet viser at Sjøforsvaret feilinformerer om nestenkollisjon

Kollisjonsalarmen gikk med 25 passasjerer om bord. Sjøforsvarets avdramatiserende uttalelser får fergeselskapet til å steile. – De var 20 sekunder unna å krasje med oss.

Steil og Edøyfjord

– BETYDELIG KURSENDRING: KNM «Steil» var 2. november i fjor på kollisjonskurs med MF «Edøyfjord» ved Smøla. Dette simulerte radarbildet fra fergens kartmaskin viser ifølge Fjord1 at korvetten (i grønt) brått må ha endret kurs og/eller fart i løpet av 21 sekunder før kollisjonen ellers ville vært et faktum.

Foto: Forsvaret / Fjord1

Fjord1 varslet nylig Sjøfartsdirektoratet om en «nestenulykke med fare for liv og store materielle skader».

Hendelsen fant sted ved Smøla på Nordmøre 2. november i fjor, bare seks dager før KNM «Helge Ingstad» kolliderte med et tankskip i Hjeltefjorden.

Mannskapet på fergen MF «Edøyfjord» hadde 25 passasjerer om bord, og så Sjøforsvarets kystkorvett KNM «Steil» komme rett mot dem i 20 knops fart. Fergen slo full kollisjonsalarm.

Kollisjonen ble så vidt unngått etter en rask unnamanøver fra korvetten, som passerte under 30 meter unna fergen, ifølge Fjord1s rapport til direktoratet.

Men da NRK omtalte saken i januar, kom Sjøforsvaret med en helt annen forklaring: De presenterte et GPS-basert kart som skal vise at avstanden var 150 meter da fartøyene passerte hverandre.

Sjøforsvarets uttalelser til NRK har fått Fjord1 til å reagere. I etterkant sendte fergeselskapet Sjøfartsdirektoratet radarbilder fra fergens kartmaskin, som de mener styrker deres versjon av hva som skjedde.

Steil og Edøyfjord

– VILLE BLITT KOLLISJON: Fjord1 har hentet ut radarbilder fra MF «Edøyfjords» kartmaskin. NRK har satt sammen tre av dem, som viser kursutviklingen fra minuttet etter at KNM «Steil» (i grønt) hevder de endret fart og kurs, klokken 18.02. Bildet med klokkeslettet 18.04:21 er en beregning av hvor fartøyene ville vært på dette tidspunktet uten en kurs- eller fartsendring fra bildet tatt klokken 18.04. Ifølge Fjord1 viser dette at korvetten brått må ha endret kurs og/eller fart i løpet av de 21 sekundene før kollisjonen ellers ville vært et faktum.

Foto: Forsvaret / Fjord1

– Betydelig kursendring 20 sekunder før

«Saken endrer seg ikke sett fra vår side», skriver Deon Mortensen, direktør for sikkerhet og maritim teknikk i Fjord1, til Sjøfartsdirektoratet. Han skriver videre at radarbildene «underbygger vår hendelseforklaring».

Skjermdumpene fra fergens kartverktøy viser tydelig hvordan korvetten er på kollisjonskurs med fergen.

Mens Sjøforsvaret hevder at de sakket farten klokken 18.02, gjentar Fjord1 at fergemannskapet verken registrerte kurs- eller fartsendring fra korvetten før to minutter senere, klokken 18.04.

Og hadde det ikke skjedd en kurs- eller fartsjustering da, ville kollisjonen vært et faktum klokken 18.04:21, ifølge selskapets kartverktøy.

Det er «rimelig å anta at KNM "Steil" gjorde enten en betydelig kurs, og/eller fartsendring i løpet av de 20 sekundene fra klokken 18:04:00, for å unngå en kollisjon med "Edøyfjord".», skriver Fjord1.

Laster kart, vennligst vent...

NÆR KOLLISJON: 2. november var Sjøforsvarets kystkorvett KNM «Steil» på vei nordover til storøvelsen Trident Juncture i Trøndelag, der også KNM «Helge Ingstad» deltok. Havarikommisjonen vil vurdere om nestenkollisjonen i Edøyfjorden ved Smøla skal ses i sammenheng med fregattens tankskipskollisjon i Hjeltefjorden seks dager senere.

Fjord1 vil ikke kommentere

Fergeselskapet er svært tilbakeholdne med å delta i en offentlig diskusjon med Sjøforsvaret om hendelsen.

Til tross for at Fjord1 altså nylig sendte inn tilleggsdokumentasjon, og saken ikke har fått noen konklusjon, hevder sikkerhetsdirektør Deon Mortensen overfor NRK at Fjord1 er «ferdige med saken».

Mortensen vil hverken kommentere Sjøforsvarets uttalelser i NRKs forrige sak, hvorfor de har sendt Sjøfartsdirektoratet ny informasjon eller hva de mener radarbildene beviser.

– Du skriver til direktoratet at radarbildene underbygger deres hendelsesforklaring, og gjør det rimelig å anta at korvetten bremset eller svingte brått innen 20 sekunder før den ville kollidert med fergen. Mener dere Sjøforsvaret har snakket usant?

– Jeg vet ikke, det må du ta med Sjøforsvaret og direktoratet, sier Mortensen.

– Hvilke forventninger har dere til hvordan saken blir håndtert videre?

– Vi har ikke noen tanker om det, hevder Fjord1-direktøren.

Forsvaret Steil Edøyfjord

FORSVARETS FORKLARING: Dette GPS-kartplottet, som Sjøforsvaret hadde skrevet ut til møtet med NRK om saken i januar, viser at korvetten hadde senket farten fra 21,8 klokken 18.02 til 17 knop klokken 18.03, og videre til 11,6 knop klokken 18.04 (tidspunktene er i kartet oppgitt som «1902», «1903» etc. grunnet innstillinger i Sjøforsvarets system).

Foto: Jon Bolstad / NRK

Sjøforsvaret vil ikke «bidra til videre spekulasjon»

Sjøforsvaret er også svært tilbakeholdne med kommentarer, og ønsker ikke å besvare NRKs spørsmål.

Vi har spurt om de fortsatt står ved at korvetten endret kurs og fart umiddelbart etter klokken 18.02, og om deres forklaring på forskjellen mellom kartplottet deres og Fjord1s radarbilder.

«Sjøforsvaret har lagt frem sin versjon av saken, og Fjord 1 har lagt frem sin. Våre data er basert på GPS, mens Fjord 1 sine data er basert på radarbilder. Som NRK har påpekt, er det avvik mellom de to. Sjøforsvaret ønsker ikke å bidra til videre spekulasjon i denne saken», skriver kommunikasjonssjef Torill Herland i en e-post.

Kan bli del av fregattgranskingen

Dag Inge Aarhus, kommunikasjonsdirektør i Sjøfartsdirektoratet, påpeker at Forsvarets fartøyer ikke er underlagt deres regelverk, men at direktoratet «forventer at de følger sjøveisreglene og tar hensyn til sivil skipsfart».

Saken kan likevel bli tema i direktoratets neste årlige møte med Forsvaret.

«[D]enne type hendelser/problemstillinger er naturlige temaer også i disse møtene – enten på generelt grunnlag eller en konkret hendelse.», skriver Aarhus til NRK.

Direktoratet har videresendt Fjord1s tilleggsdokumentasjon til Havarikommisjonen, i tilfelle de ønsker å se hendelsen ved Smøla i sammenheng med «Helge Ingstad»-granskingen.

Dag Sverre Liseth, leder for Havarikommisjonens sjøfartsavdeling, opplyser til NRK at de sannsynligvis ikke åpner en egen undersøkelse av Smøla-hendelsen. De har foreløpig ikke tatt stilling til om den skal inngå i undersøkelsen av fregattulykken.