Denne fergeruten kan bli realitet igjen

For seks år siden ble den lagt ned. Nå kjemper myndighetene på Shetland for å få tilbake direkteruten til Norge.

MS Norröna

TILBAKE I DRIFT? For seks år siden gikk siste tur mellom Lerwick på Shetland og Bergen i Norge. Nå jobbes det for å få turen tilbake igjen.

Foto: Erik Christensen / Wikimedia Commons

Det er de lokale myndighetene i Shetland Islands Council (SIC) som nå jobber med gjenåpne fergeruten mellom Bergen og Lerwick på Shetland.

Fergestrekningen ble nedlagt for seks år siden, da det ikke lenger var økonomisk mulig å holde den i live.

Fergen var en viktig forbindelse mellom den skotske øygruppen og det norske fastlandet, og bidro til å styrke de historiske og kulturelle båndene mellom Norge og Shetland.

Vil prøve seg om sommeren

– Vi hadde en eierandel i selskapet som kjørte fergen. Dessverre måtte vi legge den ned, men nå planlegger vi å få den i drift igjen, sier Malcolm Bell, medlem i SIC og Skottlands såkalte «convenor» på Shetlandsøyene.

Han vil ikke si noe om når fergen igjen kan være på plass og frakte passasjerer mellom Norge og øygruppen nord for Skottland. Myndighetene på Shetland er fremdeles i samtaler med det færøyske rederiet Smyril Line.

– Vår plan er å starte med et par ukentlige turer på sommeren, og så utvide rutene senere. Forhandlingene pågår fremdeles, og vi er veldig ivrige etter å få dette på plass igjen ettersom vi mener koblingen til Norge er viktig for Shetland, sier Bell til NRK.

Sterk norsk kobling

Smyril Line trafikkerte fra 2003 turer mellom Færøyene, Island, Skandinavia og Shetland med båten MS Norröna. I 2008 ble turene til Shetland sløyfet, før turene til Bergen og Skottland forsvant fra turen året etter.

Siden har Smyril Line og MS Norröna kun gått mellom Færøyene, Island og Danmark.

Shetland og Orknøyene var en del av Norge helt frem til det 15. århundre. Hvert år holdes vikingfestivalen «Up Helly Aa» på øyene, og øygruppen deler både vikinghistorie og andre kulturelle fellestrekk med Norge og Skandinavia.

Aktualisert i NRK-serie

Koblingen mellom de gamle øyene i Norgesveldet og Norge er aktualisert i NRK-serien Vesterhavsøyene.

Her besøker vi de gamle øyene som en gang var en del av det gamle norske riket. Øyene har en befolkning som fremdeles føler seg norske, og overalt finnes minner etter den norske perioden.

– Vi har en historisk og tradisjonell kobling med Norge og det er viktig at vi opprettholder et godt transportsystem. Vi har allerede flyforbindelse, men tror fergeforbindelse er viktig, sier Bell.