– Nå gruer vi oss ikke lenger til alarmen går

Brannvesenet på Voss har pustet lettet ut det siste året. Mot rekordmange dødsfall i 2011, var det i fjor ingen som omkom på E16 mellom Trengereid og Voss.

Video Har rykket ut til over 100 ulykker

PUSTEROM: – Tiden har hjulpet oss til å legge bak oss inntrykkene fra 2011, sier brannsjef i Voss David Skjerven.

Foto: Nyhetsspiller

Brannsjef i Voss kommune, David Skjerven

TILTAKENE HJELPER: Brannsjef i Voss, David Skjerven, tror strakstiltakene på E16 har hatt en virkning.

Foto: Steinar Nedkvitne / NRK

– Vi merker det på kroppen. I 2011 klarte vi ikke å komme oss fra inntrykkene fra en ulykke, før alarmen gikk til neste. Nå har vi på en måte fått hvilt oss, og fått lagt ulykkene litt bak oss, sier brannsjef i Voss David Skjerven.

2012 har vært et godt år for ham og resten av brannmannskapet på Voss. De har fått tid til å restituere seg etter de voldsomme inntrykkene i 2011, som var et rekordår for dødsulykker på strekningen mellom Trengereid og Voss.

Mot sju dødsulykker i 2011, var det ingen i fjor på denne strekningen.

– Tiden har hjulpet oss til å legge bak oss de sterke inntrykkene fra 2011. Vi gruer oss ikke til alarmen går på samme måte som i 2011. Nå er det ikke nødvendigvis drepte når vi kommer fram til ulykkesstedet, forteller Skjerven.

Ulykker på E16 mellom Trengereid og Voss

År

Antall ulykker

Drepte

Meget alvorlig skadde

Alvorlig skadde

Lettere skadde

2008

 7

 0

 0

 3

 11

2009

 12

 3

 0

 4

 15

2010

 14

 2

 0

 6

 15

2011

 12

 7

 1

 4

 9

2012

 11

 0

 3

 1

 16

Flere tiltak

NRK skrev en rekke artikler på de mange dødsulykkene i 2011, og i etterkant kom det kom flere krav til utbedring av veien. Regjeringen bevilget rundt 20 millioner til en rekke strakstiltak som i all hovedsak ble gjennomført i 2012.

Blant annet har Statens vegvesen gjennomført sinusfresing på midtoppmerking og kantlinjer, såkalte rumlefelt. 17 tunneler har blitt hvitkalket, og fartsgrensen er redusert er redusert på to strekninger.

– E16 har hatt høyt fokus, og en del av disse tiltakene har nok hatt en virkning. Personlig har jeg tro på at rumlefeltet og hvitkalkingen av tunnelene har hatt betydning, sier Carl Erik Nielsen, seksjonsleder i Statens vegvesen.

Han påpeker at politiet også har hatt flere fartskontroller på veien i 2012.

Folk er mer fokusert

Også brannvesenet på Voss har tro på at disse tiltakene har bidratt til å få ned ulykkestallet. Men brannsjefen tror at all oppmerksomheten rundt veistrekningen også har hatt stor betydning.

– Tiltakene har fungert, Statens vegvesen har gjort mye bra. Men i tillegg har det nok hjulpet med den økte oppmerksomheten. Folk kjører nå inn på strekningen med økt fokus, og kommer derfor også levende ut av den, sier David Skjerven.

Les også: Ny E16 kan spare samfunnet for 1,2 milliarder kroner årlig

Fortsatt mange ulykker

Ingen omkom på strekningen i 2012, men tre personer ble meget alvorlig skadd, og flere lettere skadd. Ulykkestallet var omtrent nesten høyt som i 2011.

Oddvar Jansen

IKKE NOK: Oddvar Jansen ledet et Facebook-opprør mot vegen i 2011. Han frykter de positive tallene blir en hvilepute.

Foto: Privat

– Jeg kjører selv mye på denne strekningen. Vegen har jo ikke blitt bedre, den er akkurat slik den var med kun noen få utbedringer. Tiltakene vil selvfølgelig hjelpe i gitte situasjoner, men ikke alle. Det eneste som hjelper på denne vegen er midtdelere, sier Oddvar Jansen.

Han ledet et Facebook-opprør mot vegstrekningen i 2011. Han frykter nå at den positive statistikken skal bli en hvilepute for Statens vegvesen.

– Det at det ikke har vært flere dødsulykker er mer tilfeldigheter. Antallet ulykker er jo nesten like høyt, sier han.

– Tør ikke kjøre her

Jansen mener utbedringer av denne vegen burde ha førsteprioritet med tanke på hvor mange som faktisk har mistet livet her. Han påpeker at dette er en stamveg mellom Bergen og Oslo.

– Mange bruker dessuten dette som arbeidsvei. De setter seg i bilen om morgenen for å kjøre til Bergen. Men jeg vet om en del som heller tar toget. De tør rett og slett ikke kjøre på denne strekningen, sier Jansen.

Les også: Mistet mannen i en trafikkulykke på E16

Video Slik er det å kjøra E16 frå Trengereid til Voss

Slik er det å kjøre på E16 fra Trengereid til Voss.