Hopp til innhold

E. coli-funn på Bømlo: Vannet er rent igjen

Opptil 9000 mennesker måtte koke springvannet sitt etter at det er funnet E. coli-bakterier i drikkevannet på Bømlo i Hordaland.

Bømlo vannverk

SISTE: Resultane fra prøvene viser at drikkevannet på Bømlo igjen er bakteriefritt.

– Kokevarselet er opphevet nå, sier Audun Halleraker, daglig leder i Bømlo vatn- og avløpsselskap (BVA).

Han vet ikke noe mer om årsaken til utslaget på E. coli.

Torsdag viste vannprøver at det var til dels høye konsentrasjoner av E. coli i drikkevannet på Bømlo.

Det kommunaleide vannselskapet sendte torsdag ettermiddag ut kokevarsel til alle abonnentene som er tilknyttet Bømlo vassverk.

Det er to drikkevann som er tilknyttet vannverket, men prøvene med bakteriefunn ble tatt på ledningsnettet og ikke i selve vannkilden.

Kokevarselet gjaldt mellom 4000 og 5000 husstander, noe som betyr at opp mot 9000 mennesker var rammet, anslår Halleraker.

– Så lenge det er E. coli, må vi ha kokevarsel. Det kan være direkte farlig for folk, sier Halleraker.

Ukjent kilde

Foreløpig er det ingen indikasjoner på hvordan bakteriene har kommet i drikkevannet.

– Vi har hatt full fokus på varsling nå utover kvelden. Vi har hatt folk som har tatt nye prøver og er på nytt sendt til analyse. Det vil vi få svar på i morgen ettermiddag, sa Halleraker torsdag kveld.

Kokevarselet gjaldt ikke Søre-Bømlo vassverk.

– Beklagelig

Ordfører i Bømlo, Odd Harald Hovland, sier at prøvene ikke er tatt med bakgrunn i mistanke om E. coli.

– Jeg kjenner ikke til at noen har blitt syke. Dette er en rutinemessig sjekk, og vi tar alle forholdsregler. Foreløpig er det kokevarselet som er tiltaket, også jobber vi med å få avdekket årsaken, sier Hovland.

Halleraker håper beboerne på Bømlo tar kokevarselet på alvor.

– Det er beklagelig at man har kommet i denne situasjonen, men vi kan ikke gjøre annet enn å oppfordre folk til å koke vannet. Vi håper selvsagt ikke at noen blir syke, sier han.