Hopp til innhold

Dyretragedie på Hardangervidda

323 villrein drept i lynnedslag. – Det store omfanget er veldig spesielt, sier Statens naturoppsyn.

Døde villrein på Hardangervidda

– VELDIG SPESIELT: – Det er veldig spesielt. Jeg har hørt om storfe som er blitt drept av lynet, men ikke i så voldsomme mengder, sier Knut Nylend.

Foto: Håvard Kjøntvedt / SNO

Fredag kveld oppdaget en jaktoppsynsmann i Statens naturoppsyn (SNO) en dyretragedie på Hardangervidda mellom Møsvatn og Kalhovd i Telemark.

– Reinsdyrene ble funnet døde i et område på 50–80 meter i diameter, forteller Knut Nylend ved Statens naturoppsyns operasjonssentral på Skinnarbu.

Reinsdyrene har etter all sannsynlighet blitt drept av lynnedslag.

– Det gikk et ganske hardt tordenvær i området på ettermiddagen. Flokken er nok truffet av lyn, sier Nylend.

323 døde

Ansatte fra SNO og Nina er på stedet søndag for å telle de døde dyrene og ta biologiske prøver av dem.

Klokken 15.30 har Nylend fått en oppdatering på antallet.

– De har telt seg frem til at det er 322 dyr som er drept, forteller han.

Mandag morgen ble tallet justert til 323 dyr.

Både voksne dyr og kalver er døde.

– De lå døde i et ganske konsentrert område, så de har sikkert stått ganske tett. Rein står ofte slik, sier Nylend.

– Veldig spesielt

Han sier funnet kom overraskende på SNO.

– Det er veldig spesielt. Jeg har hørt om storfe som er blitt drept av lynet, men ikke i så voldsomme mengder, sier oppsynsmannen.

– Jeg kan ikke erindre at vi har hørt om lynnedslag som har tatt livet av dyr i et slikt omfang. Det er veldig mange, og forholdsvis spesielt i denne settingen, sier Nylend.

Tar prøver

Hardangervidda har en bestand på vel 10.000 villrein, ifølge Norsk Villreinsenter.

Prøvene som blir tatt av de døde dyrene skal nå undersøkes for hjernesykdommen CWD («skrantesyke»), som ble påvist på villrein tidligere i år.

– Vi utnytter denne muligheten til å sjekke om det er noen som er smittet, sier Nylend.

Hva som skjer med villreinene etter at prøvene er tatt, er ikke klart.

– Det blir opp til Mattilsynet og andre ansvarlige aktører å beslutte om de skal fraktes ut, eller hvordan det skal håndteres, sier Nylend.

Villrein døde på Hardangervidda