Brannmenn kreftutsatt på jobb

Nå jobber fagforeningen til brannfolkene i Bergen for å få endret lovgivingen slik at enkelte kreftsykdommer kan bli definert som yrkessykdom.

Brannmenn utenfor hotell Backlund i Levanger

– I enhver brannrøyk utsettes brannmenn for en rekke giftige stoffer som er helseskadelig, sier Lasse Westby, Leder for Bergen Brannvesen Fagforening.

Foto: Vegard Woll / NRK

Brannfolk er mer utsatte for å få kreft, men sliter med å få yrkesskadeerstatning ved kreftsykdom.

Bergen Brannvesen Fagforening, og Leder Lasse Westby sier at brannfolk i Bergen er bekymret for at dersom de får kreft og at den ikke skal bli anerkjent som yrkessykdom.

Han sier også at dersom de får kreft som kan relateres til brannmannsyrket i Norge, ligger bevisbyrden fortsatt hos arbeidstaker.

Lasse Westby

VIL ENDRE LOVEN: Leder for Bergen Brannvesen Fagforening, Lasse Westby sier at brannfolk i Bergen er bekymret.

Foto: Renold Tennysen Christopher / NRK

– Enkelte krefttyper er vi mye høyere utsatt for. Da er det vanskelig at bevisbyrden ligger på den enkelte branntjenestemannen. Det er vanskelig å bevise hvilken brann som ga deg kreft.

Mer utsatt

I Norge har det ikke blitt gjort store forskningsstudier på brannmannsyrket. LeMasters studien fra Nord-Amerika er en metaanalyse av over 30 forskjellige studier om brannfolk i verden, deriblant Norden. Totalt omfatter den over 100.000 brannfolk. Forskningsstudiet konkluderer med at risikoen for å utvikle over ti ulike krefttyper er betydelig større for brannfolk enn blant alle andre.

Vegard Aslaksen

VIL HA LIK BEHANDLING: Vegard Aslaksen vil at også norske brannfolk får de samme rettighetene som sine kollegaer i Australia og i Canada.

Foto: Renold Tennysen Christopher / NRK

Brannkonstabel, Vegard Aslaksen, var på en stor internasjonal konferanse for brannfolk i Winnipeg i Canada for en måned siden. Det er der de fikk inspirasjon og kunnskap til å endre loven.

I Canada, Australia og i noen amerikanske delstater har brannfolk blitt hørt, og at der blir kreftsykdom regnet som yrkessykdom.

– Der er ikke utstyret til brannfolk noe annerledes enn vårt, det heller ikke forskjell på måten de arbeider på. Brannene er ikke annerledes her enn der. Derfor mener vi at også vi i Norge skal få den samme forsikringen.

Vil ha en automatikk

Advokat Thorsteinn Skansbo, sjef for personskadeavdelingen i advokatfirmaet Kodex , sier at brannmenn er dekket av dagens lovgivningen.

– Men det finnes ikke noe automatikk som tilsier at fordi du er brannmann, og dersom du får kreft, så skal det bli godkjent som yrkessykdom. Den automatikken har vi ikke i dag, sier Skansbo.

– Det er lang vei å gå, og vi vet at det er et langt lerret å bleke, sier Westby.