Hopp til innhold

Bompenger på Bømlo

Mandag kveld vedtok kommunstyret på Bømlo med stort flertall at det skal innføres bompengering i kommunen.

Bompengestasjon på Føyno
Foto: NRK

Bompengeringen skal finansiere utbedring av vegene i kommunen.

Ordfører Inge Reidar Kallevåg håpet på at vedtaket skulle komme, selv om det er stor motstand i lokalmiljøet.

- Dette er selvsagt ikke en vinnersak når en tenker valg og slikt, men vi ser ingen veg utenom, forteller han.

Bømlopakken

Prosjektet går under navnet Bømlopakken, og inkluderer utbedring av en rekke vegstrekninger, både fylkesveger og riksveger.

- Hensynet til utviklingen i kommunen vår er det viktigeste i denne saken, sier ordfører Kallevåg.

Bompengeringen skal delfinansiere vegprosjektet med innkreving på de to vegene inn til Bømlo kommune, nemlig på fergen mellom Langevåg og Buavåg, og på Føyno fra 2008 til 2016. De andre alternative plasseringene av bomstasjoner ble forkastet av politkerne.

Bømlingene må i tillegg betale bompenger i Trekantsambandet.

Pendlerne skal imidlertid kunne passere den lokale bomringen uten å måtte betale