Hopp til innhold

Utestenger og anmelder byggefirma for å ha forfalsket kredittinfo i anbudskonkurranse

Firmaet tilpasset rapporten på amatørmessig vis for å fremstå bedre da de leverte inn anbud. Nå går kommunen til anmeldelse for å hindre andre i å bli lurt.

Manipulert kredittscore

KLIPP OG LIM: Her er det klippet og limt med forskjellige teksttyper. Kredittgrensen er ikke på linje med resten av teksten. Fargen bak ratingen i den grønne boksen er også avvikende.

Det østlandsbaserte selskapet leverte inn anbud på tre kommunale oppdrag til en samlet verdi på 7,6 millioner kroner. Men kredittopplysningsrapporten de leverte inn var tuklet med for at selskapet skulle fremstå langt mer økonomisk solid enn de var.

Blant annet var 144 uoppgjorte krav slettet.

Byrådet i Bergen bannlyste umiddelbart firmaet i tre år framover da forfalskningen ble oppdaget.

Denne uken gikk finansbyråden også til politianmeldelse.

Først og fremst har vi utestengt selskapet fra å delta i kommunale konkurranser i Bergen for tre år. Samtidig så er jo dette et selskap som opererer utenfor denne byens grenser. Derfor har vi også valgt å politianmelde dette forholdet, sier finansbyråd Eivind Nævdal-Bolstad (H) til NRK.

finansbyråd Eivind Nævdal-Bolstad

For første gang har finansbyråden anmeldt en tjenesteleverandør.

Foto: John Inge Johansen / NRK

Var det vanskelig å se at det var forfalskning?

Det var en ganske amatørmessig svindel og forfalskning sånn, slik vi ser det. Så vi har med sikkerhet slått fast at dette er en helt åpenbar forfalskning av dokumenter, sier finansbyråden.

Forfalsket rapporter fra Creditsafe

Først har byggefirmaet hentet ut ekte rapporter fra kredittopplysningsselskapet Creditsafe. Deretter har de manipulert dokumentene for å framstå som mer solide enn det de egentlig er.

Nå kan du være saksbehandler og undersøke deler av rapporten:

Ser du noe som skurrer her?

Manipulert kredittinfo

Forfalskningen er lett å se når man studerer dokumentene. I løpet av fire dager steg ratingen fra 21 (Høy risiko) til 90 (Veldig lav risiko) men samtidig ble ikke teksten forfalsket. Dermed framstår rapporten med score 90 og veldig HØY risiko. Tallet 90 er også skrevet med en annen skriftstørrelse.

På et annet sted i rapporten er det gjort endringer som er relativt synlige. Det er klippet og limt med forskjellige teksttyper, og kredittgrensen er ikke på linje med resten av teksten.

En kredittrapport inneholder også utleggsforretninger, inkassokrav og betalingsanmerkninger.

Totalt hadde firmaet 144 uoppgjorte krav på til sammen 2,6 millioner kroner de siste to årene.

I selskapets rapport til kommunen var samtlige av disse slettet.

Fjernet endringer i nøkkeltall

De fleste kredittrapporter har også nøkkeltall for virksomheten. Her er endringene i nøkkeltallene for de to siste årene tatt med.

I den opprinnelige rapporten framkommer de i rødt om utviklingen er negativ, eller grønt dersom den er positiv.

Firmaet har fjernet alle utregningene og fargene. Tallene er de samme:

Etter forfalskning
Repport før forfalskning

Du kan se før og etter bildene ved å skyve i bildet.

– En risk kommunen ikke kan løpe

Hvilke konsekvenser ville det fått for Bergen kommune dersom man hadde brukt firmaet i noen jobber som de hadde konkurrert om?

Dette var tre jobber som til sammen hadde en estimert verdi på 7,6 mill. kr. Dersom det hadde vært sånn at selskapet ikke hadde hatt rygg til å bære prosjektene, så ville det selvfølgelig fått konsekvenser hvis de hadde gått konkurs under byggeperioden. Den risikoen kan bare ikke en kommune løpe, sier finansbyråd Nævdal-Bolstad.

Bergen Rådhus

Bergen kommune kunne i verste fall tapt nesten 8 millioner kroner dersom ikke forfalskningen ble oppdaget.

Foto: John Inge Johansen / NRK

Det er første gang byrådet i Bergen utestenger en aktør fra å kunne levere tilbud til kommunen, sier finansbyråd Eivind Nævdal-Bolstad

«Amatørmessig»

Creditsafe, firmaet som står bak rapportene som ble forfalsket, opplyser til NRK at denne typen forfalskning er sjelden.

Vi opplever ikke det ofte, men vi har hatt tilfeller. Det vi ser når noen forfalsker våre rapporter, så er det ganske amatørmessig utført. Det har rett og slett tatt en print eller en PDF som de har manipulert og levert ut videre, sier country manager i Creditsafe, Per Fjærestad.

Per Fjærestad, Country manager Norway, Creditsafe

Per Fjærestad anbefaler de som er utsatt for svindel om å anmelde det, alltid.

Foto: Moment Studio

I følge Fjærestad har dette dokumentet også vært sendt til Vefsn kommune i Nordland.

Hva synes du om det som er sendt til Bergen kommune?

– Amatørmessig. Det er nødvendig å anmelde slike forhold. Det er et juridisk spørsmål for oss også. I dette tilfellet er ikke vi blitt svindlet, menvVi har levert ut en korrekt opplysning som noen i ettertid kan ha manipulert.

Det er jo en svindel. Og det er i tillegg et brudd mot avtaler og bruksvilkår. Så dette har vi umiddelbart tatt aksjon på og utestengt dette firmaet fra våre baser, sier Fjærestad.

NRK har gjentatte ganger forsøkt å oppnå kontakt med byggefirmaet som har kontor på Østlandet, uten å lykkes.