Hopp til innhold

Bergen kommune kaller inn til pressekonferanse

Flere bekymringsmeldinger fra politiet om barnevernssaker har ikke nådd norske kommuner. Bergen kommune kaller inn til pressekonferanse om dette nå klokka 12.30.
«Politidirektoratet har i dag informert om problemer med bruken av Altinn i kommunikasjonen med kommuner knyttet til straffesaker. Politiet har brukt en funksjon som har medført at kommuner ikke har hatt tilgang til digitale oversendelser og bekymringsmeldinger som politiet har ønsket å sende til kommunen. I Bergen kommune ser dette ser særlig ut til å ha rammet barnevernstjenesten.»