Hopp til innhold

Bekkalokk

«Bekkalokk» (eller «bekkelokk») er den «bergenske» betegnelsen på lokkene som ligger over kloakkledningenes inspeksjonsluker.

Bekkalokk
Foto: Håkon Mosvold Larsen / Scanpix

Lokkene er i dag av metall, men var tidligere laget av tre.

Opprinnelig var dette brønn-lokk, men i Bergen var brønn det samme som bekk, og derfor fikk lokkene betegnelsen «bekke-lokk».